polska: Otwarcie wystawy poświęconej Kodeksowi Supraskiemu

Otwarcie wystawy poświęconej Kodeksowi Supraskiemu

26 maja 2023

21 maja miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Kodeksowi Supraskiemu. Wystawa „Kodeks Supraski w kontekście relacji bizantyńsko-słowiańskich”, przygotowana we współpracy z ambasadą Bułgarii w Polsce, została zamontowana na ogrodzeniu katedry św. Mikołaja w Białymstoku.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, JE Margarita Ganeva, Ambasador Republiki Bułgarii w RP oraz Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku – Witold Karczewski. Wśród przybyłych gości znaleźli się również przedstawiciele władz samorządowych, wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska, członek zarządu województwa podlaskiego Wiesława Burnos.

Kodeks Supraski powstał pod koniec X wieku na terenie obecnej Bułgarii, a odkryty został w 1823 roku w Supraślu przez księdza prof. Michała Bobrowskiego. Zaliczany jest do najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków języka i piśmiennictwa słowiańskiego.

W 2023 r. wypadają ważne rocznice związane z kodeksem: tysiąclecie istnienia tego zabytku piśmiennictwa, jubileusz 500-lecia od momentu, kiedy trafił do biblioteki supraskiego klasztoru oraz 200-lecia jego odnalezienia w tym monasterze. Z wnioskiem o ustanowienie 2023 roku Rokiem Kodeksu Supraskiego w regionie wystąpił do samorządu województwa podlaskiego Arcybiskup Jakub, a decyzją radnych sejmiku województwa podlaskiego rok 2023 został ustanowiony Rokiem Kodeksu Supraskiego. W ramach obchodów planowana jest na wrzesień międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku i Supraślu.

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Podlaski Urząd Wojewódzki

za: orthodox.bialystok.pl