polska: Jubileusze Jego Eminencji metropolity Sawy

Jubileusze Jego Eminencji metropolity Sawy

25 maja 2023

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski z okazji jubileuszy 25-lecia służby metropolitalnej i 85-lecia urodzin otrzymał wiele gratulacji i życzeń od zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych, hierarchów, duchowieństwa, oficjeli i wiernych. Okolicznościowy adres wystosował Jego Świątobliwość Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej o następującej treści:

„Wielce Błogosławiony Metropolito Warszawski i całej Polski, wielce umiłowany w Chrystusie Bogu i drogi bracie oraz koncelebrancie naszej Mierności, Władyko Sawo, obejmując bratersko w Panu Waszą szacowną Eminencję, z największą przyjemnością pozdrawiamy.

Chrystus Zmartwychwstał!

Z wielką radością komunikujemy się z Waszą wielce umiłowaną i drogą Eminencją z okazji upływu dwudziestu pięciu lat od Waszego godnego wyboru oraz intronizacji u steru Najświętszej Cerkwi w Polsce, i za pośrednictwem naszego niniejszego braterskiego Listu pragniemy wyrazić Wam gorące gratulacje Patriarchatu Ekumenicznego i nasze osobiste, a jednocześnie życzyć, ażeby Pan obdarzał Was dobrym zdrowiem na długie i błogosławione lata, abyście mogli jak najdłużej kontynuować Wasze miłe Bogu i pełne miłości do ludzi dzieło cerkiewne, dla dobra pełni Waszej Najświętszej Cerkwi oraz ogólnie Prawosławia.

Pozdrawiając raz jeszcze Waszą Eminencję braterskim pocałunkiem w Panu ze Świętego Centrum Prawosławia, z radością zaś wespół świętując z Wami i w myślach uczestnicząc w tym radosnym jubileuszu, pozostajemy z głęboką miłością braterską, szczególnym poważaniem oraz serdecznymi życzeniami z gratulacjami”.

22 maja 2023 r.
Waszej czcigodnej Eminencji,
umiłowany brat w Chrystusie
† Konstantynopolitański Bartłomiej

oryginał


Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski
tłumaczenie z języka greckiego: Jerzy Betlejko
zdjęcie: Aleksandra Kipko

za: orthodox.pl