polska: 44. paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej

44. paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej

24 maja 2023

W dniach 19-21 maja 2023r. odbyła się 44. Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 19 maja, wieczornym nabożeństwem odprawionym przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Grzegorza w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. W ołtarzu monasterskiej cerkwi Przemienia Pańskiego modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Następnie, w studzience wzniesionej nad źródełkiem u stóp Świętej Góry odbyło się poświęcenie wody, po którym dokonano ustawienia drewnianego krzyża w intencji wszystkich pielgrzymów i członków Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Po nabożeństwie metropolita Sawa zwrócił się z powitalnym słowem do wszystkich osób zebranych w monasterze św. św. Marty i Marii. Jego Eminencja przypomniał o wartościach, dla których młodzież powinna gromadzić się na Świętej Górze Grabarce. Zaznaczył, że przybywający tu młodzi ludzie powinni modlić się wspólnie, prowadzić rozmowy o Bogu i Cerkwi, ale również o problemach współczesnego świata, swoich osobistych doświadczeniach, przeżyciach i pokusach. Tu jest miejsce dla każdego z nas, dla prawosławnego człowieka, dla duchownego, metropolity, biskupów, mnichów, mniszek i dla Was, Droga Młodzieży. Tu jest miejsce, by uświadomić sobie wielką odpowiedzialność za to dzieło, które Chrystus przekazał apostołom, a apostołowie przekazali następcom. Dziś cieszymy się tym bogactwem na tyle, na ile potrafimy cenić to bogactwo w całej jego głębi – powiedział Jego Eminencja.

Następnie w imieniu organizatorów przybyłych hierarchów, duchownych oraz pielgrzymów przywitała przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Gabriela Nowaszewska. W przemówieniu nawiązała do niedawnego, historycznego wydarzenia w życiu Cerkwi prawosławnej w Polsce, poświęcenia warszawskiej cerkwi pw. Mądrości Bożej. Wyraziła nadzieję, że zebrana na paschalnej pielgrzymce młodzież okaże się godnymi następcami swoich poprzedników, dzięki którym prawosławie w naszym kraju przetrwało i mogło się rozwijać.

Na zakończenie piątkowego wieczoru miało miejsce ognisko na polanie nieopodal monasteru. Była to doskonała okazja do integracji młodzieży z różnych zakątków kraju, pielęgnacji dawnych znajomości i nawiązywania nowych, wymiany doświadczeń. Reprezentanci poszczególnych regionów i grup narodowościowych tworzących mozaikę wiernych Cerkwi prawosławnej w Polsce prezentowali swoją kulturę, język, jednocześnie lepiej poznając swoich współbraci w wierze.

W sobotę 28 maja św. Liturgię w cerkwi Przemienienia Pańskiego sprawował Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Dla młodzieży była to pierwsza możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po św. Liturgii, na schodach ołtarza polowego przed główną monasterską świątynią została wykonana pamiątkowa fotografia.

Po śniadaniu miał miejsce sztandarowy punkt programu każdej paschalnej pielgrzymki – „Sto pytań…”. Młodzi ludzie z ochotą skorzystali z możliwości zadania nurtujących ich pytań biskupom i duchownym. Prelegenci udzielili wyczerpujących odpowiedzi na niemalże sto dwadzieścia pytań, dotyczących spraw społecznych, obyczajowości, duchowości, prawa kanonicznego i nie tylko. Aby spotkać się z młodymi ludźmi i odpowiedzieć na ich pytania, na świętą górę przybył również Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub.

Sobotnie popołudnie upłynęło pod znakiem dyskusji w grupach tematycznych. Zebrana młodzież miała możliwość wysłuchania wykładów: archimandryty Piotra z monasteru w Jabłecznej („Nauka a wiara”), ks. Włodzimierza Misijuka (refleksje na temat motta pielgrzymki: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”) oraz prof. Aleksandra Naumowa („Rola Biblioteki Monasteru Supraskiego dla duchowości prawosławnej Rzeczypospolitej”).

Po zakończeniu spotkań tematycznych i dyskusji, które wywiązały się bezpośrednio po nich, rozpoczął się wielogodzinny cykl nabożeństw. O godzinie 17.00 rozpoczęło się całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Zaraz po nim na monasterskim cmentarzu wzniesiono modlitwę o spokój dusz wszystkich zmarłych działaczy i patronów Bractwa Młodzieży Prawosławnej. O godzinie 22.30 odczytano akatyst do św. Gabriela Zabłudowskiego, patrona dzieci oraz młodzieży. Bezpośrednio po nim rozpoczęły się przygotowania do św. Liturgii, którą także celebrował arcybiskup Grzegorz. Większość spośród kilkuset uczestników nocnej św. Liturgii przystąpiła do św. Eucharystii. Zgodnie ze starożytną chrześcijańską tradycją, biorący udział w Liturgii udali się także na wspólną agapę.

Kolejna św. Liturgia rozpoczęła się w niedzielę o godz. 10.00. Część pielgrzymów, głównie z diecezji położonych na zachodzę i południu Polski, nie mogła już w niej uczestniczyć, bowiem wczesnym rankiem wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów. Mimo to, również po zakończeniu tej św. Liturgii, pozostała w monasterze młodzież spotkała się na ostatnim wspólnym posiłku.

tekst i zdjęcia: Paweł Turczyński

za: orthodox.pl