polska: Niedziela o Ślepcu na Warszawskiej Woli

Niedziela o Ślepcu na Warszawskiej Woli

24 maja 2023

Ostatnia niedziela okresu paschalnego nosi nazwę niedzieli o ślepcu. W tym dniu Cerkiew Chrystusowa przypomina nam ewangeliczny epizod, gdy Zbawiciel uzdrawia niewidomego od urodzenia mężczyznę. Przywraca mu nie tylko wzrok cielesny, ale także duchowy, ponieważ na koniec perykopy ów człowiek wyznaje, że wierzy w Jezusa jako Mesjasza.

Każdy prawosławny chrześcijanin, wkraczając w obfity czas chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, odbywa duchową podróż, podczas której widzi oczami wiary powstałego z grobu Bogoczłowieka, ze św. apostołem Tomaszem woła: Pan mój i Bóg mój, z niewiastami niosącymi wonności przezwycięża strach, z paralitykiem odzyskuje duchowe siły, z Samarytanką pije ze Źródła Bożej Mądrości, z niewidomym otrzymuje nowe życie. Tak wzmocniony rozpoczyna nowy rozdział w swym duchowym wzrastaniu.

Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie, w niedzielę 21 maja 2023 r., oprócz znaczenia duchowego obchodziła święto jeszcze na dwóch poziomach. Po pierwsze – eklezjalnie, ponieważ Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście duchowieństwa, sprawował św. Liturgię o godz. 10.00. Cerkiew jako mistyczne Ciało Chrystusa ukazuje pełnię swego dogmatyczno-liturgicznego majestatu, gdy obecny jest biskup. Święci Ojcowie, począwszy od św. Ignacego Antiocheńskiego, wielokrotnie podkreślają, że tam gdzie jest biskup, tam jest Cerkiew. Metropolita Sawa w swym arcypasterskim pouczeniu na koniec św. Liturgii przypomniał te słowa, ukazując jak ważne jest trwanie w dogmatycznym nauczaniu Cerkwi prawosławnej.

Jego Eminencja podziękował za przybycie Krzysztofowi Strzałkowskiemu, burmistrzowi dzielnicy Wola, a także zastępczyni burmistrza, Grażynie Orzechowskiej-Mikulskiej, których obecność pokazuje, jak ważna i owocna może być współpraca z władzami samorządowymi.

Po drugie, w znaczeniu jubileuszowym, ponieważ tego dnia proboszcz wolskiej parafii, ks. Adam Misijuk, obchodził 50. urodziny oraz 25. rocznicę święceń kapłańskich. Życzenia wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej, wytrwałości oraz zdrowia złożył Jego Eminencja metropolita Sawa, duchowieństwo parafii, rada parafialna oraz zebrani.

Po zakończonej św. Liturgii metropolita Sawa odprawił panichidę nad grobem błogosławionej pamięci Jego Eminencji metropolity Tymoteusza.

ks. Remigiusz Sosnowy
zdjęcia: Łukasz Troc

za: orthodox.pl