polska: Świętego Mikołaja w Rzeszowie

Świętego Mikołaja w Rzeszowie

24 maja 2023

22 maja w dzień święta Przeniesienia relikwii Św. Mikołaja z Mir Licyjskich do Bari, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki, przewodniczył uroczystościom święta parafialnego w Rzeszowie.

Przed rozpoczęciem Św. Liturgii Władykę powitały dzieci, starosta cerkiewny oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Dariusz Bojczyk. Arcypasterzowi asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego oraz księża Jan Antonowicz z Sanoka, archimandryta Teofil i protodiakon Antoni Jary. Pięknie śpiewał chór diecezjalny pd. imości Marianny Jarej.

Po Ewangelii kazanie wygłosił proboszcz przemyskiej parafii katedralnej ks. prot. Jerzy Mokrauz. Podczas Św. Liturgii wzniesiono szczególną modlitwę o pokój na Ukrainie oraz za spokój dusz arcybiskupa Adama i jego siostry Stefanii.

Na zakończenie Arcybiskup Paisjusz zwrócił się z pouczającym słowem do wiernych.

Następnie arcypasterz podziękował proboszczowi, duchowieństwu, chórowi oraz licznie zebranym wiernym, przedstawicielom różnych narodowości (Ukraińcom, Łemkom, Białorusinom, Gruzinom, Polakom, Macedończykom, Serbom, Romom), którzy mieszkają w Rzeszowie a w naszej Cerkwi odnajdują odrobinę swej ojczyzny poprzez Zmartwychwstałego Chrystusa.

Słowa pozdrowień zostały także skierowane na ręce Mikołaja Osypki, starosty cerkwi, który dzisiaj świętuje swoje 70. urodziny a przy rzeszowskiej cerkwi jest od dnia erygowania parafii prawosławnej w naszym mieście.

Autor: ks. prot. Dariusz Bojczyk
zdjęcia: Bogdan Marczak i Olga Shabanova.