polska: Podróż studyjna pracowników IOCC i ELEOS
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Podróż studyjna pracowników IOCC i ELEOS

10 maja 2023

W dniach 24 -26 kwietnia 2023 polscy przedstawiciele International Orthodox Christian Charities (IOCC) wraz z przedstawicielem ELEOS Polska odwiedzili kilka prawosławnych parafii w północno–zachodnim rejonie Polski. Celem wyjazdu był zapoznanie się i monitoring działalności charytatywnej na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowanej przez parafie prawosławne w tej części kraju przy wsparciu IOCC i ELEOS Polska. Wyjazd miał też na celu lepsze dopasowanie wsparcia do potrzeb uchodźców i zaplanowanie dalszej pomocy.

Pierwsze spotkania miały miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odwiedzono Punkt Informacyjno-Doradczy dla uchodźców prowadzony przez Fundację Fostimos, kierowaną przez ks. Artura Grabana, proboszcza parafii prawosławnych w Wałczu, Ługach i Brzozie. W placówce tej uchodźcy mogą uzyskać bezpłatne wsparcie merytoryczne w zakresie spraw administracyjnych, formalno-prawnych, z zakresu opieki zdrowotnej a także szeroko zakrojoną, profesjonalną pomoc w znalezieniu pracy czy założeniu własnej działalności gospodarczej. Projekt jest finansowany z funduszy IOCC.

Dzięki uprzejmości proboszcza, delegacja miała możliwość odwiedzić domy parafialne w Brzozie, Ługach i Wałczu, w których zakwaterowanie, pomoc materialną i rzeczową otrzymało wiele rodzin (szczególnie matki z dziećmi), które uciekły z obszarów objętych wojną. W trakcie tej podróży miały miejsce spotkania z mieszkańcami tych domów, a także z uchodźcami, którzy w ostatnim czasie dołączyli do programu Cash Payments realizowanego przez ELEOS Polska ze środków UMCOR i IOCC. Osobom tym przekazano karty SODEXO, na które przelewane będą środki finansowe przez czas trwania ww. projektu.

W Wałczu delegacja odwiedziła rodzinę wspierającą uchodźców, która w swoim domu udostępniła mieszkanie 3 starszym osobom przybyłym z wschodnich regionów Ukrainy.

W kolejnym dniu miały miejsce spotkania z proboszczami parafii prawosławnych w Stargardzie i Szczecinie. W obu tych parafiach realizowane są szeroko zakrojone działania pomocowe (rzeczowe, finansowe) na rzecz uchodźców wojennych. Tu również miejsce miały spotkania z osobami, które dołączyły do programu wsparcia finansowego (Cash Payments). Przy okazji tego spotkania, osobom tym wręczono karty SODEXO.

Ostatniego dnia odwiedzono parafię prawosławną pw. Św. Mikołaja w Gdańsku, w której zapoznano się z potrzebami lokalowymi parafii na rzecz prowadzenia zajęć z uchodźcami oraz z efektami prowadzonych w parafii zajęć językowych.

W drodze powrotnej do Warszawy delegacja obu organizacji odwiedziła parafię w Toruniu, w której rozmawiano o wyzwaniach związanych z obecnością wśród uchodźców ogromnej liczby osób wyznania prawosławnego, czego przykładem były ostatnie święta wielkanocne. Wizytowano również ośrodek parafialny, który parafia niedawno otrzymała od miasta i który wymaga remontu, by móc służyć potrzebującym.

Wszystkie ww. parafie już od pierwszych dni po wybuchu wojny zaoferowały wszechstronną pomoc uchodźcom. Te działania obejmują w szczególności: poszukiwanie, adaptowanie i wyposażanie pomieszczeń, z których mogą korzystać uchodźcy, pozyskiwanie i przekazywanie otrzymanych darów potrzebującym, przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków czy organizowanie i prowadzenie kursów języka polskiego. Aby pomóc potrzebującym, duchowni często w te działania angażują środki finansowe z własnego, parafialnego i rodzinnego budżetu.

Uczestniczący w spotkaniach uchodźcy opowiadali swoje historie, mówili o trudnościach z jakimi się borykają na uchodźstwie i wyrażali ogromną wdzięczność za wszechstronną pomoc i wsparcie, jakie otrzymują z parafii prawosławnych.

W każdym z odwiedzonych miejsc odbyły się również spotkania z nauczycielami, którzy prowadzili kursy języka polskiego do uchodźców. Zajęcia te były organizowane w ramach projektu realizowanego przez ELEOS, współfinansowanego ze środków IOCC. W trakcie tych spotkań zapoznano się z przebiegiem kursów, analizowano potrzeby kontynuacji projektu, dyskutowano na temat możliwości współpracy nauczycieli z różnych parafii.

Łącznie w kursach języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w całym kraju uczestniczyło ponad 930 osób, a większość z nich deklarowała chęć kontynuacji nauki w kursach na poziomie zaawansowanym, które kończyłyby się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu B1 lub B2.

Warto podkreślić też, że ze wsparcia finansowego w ramach Programu ELEOS, IOOC i UMCOR (Cash Payments) ogółem skorzystało 180 rodzin uchodźców, w tym 57 rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Łącznie pomoc ta została udzielona 589 osobom.

WA

za: www.eleospolska.pl