polska: Inauguracja 42. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Inauguracja 42. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

10 maja 2023

Chrystos Woskresie!! Takimi słowami rozpoczęto kolejną edycję Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Paschalnemu molebniowi inaugurującemu wydarzenie przewodniczył Biskup Hajnowski Paweł. Odczytał on list Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i całej Polski skierowany do organizatorów, uczestników oraz zebranych. Przytoczone w nim były słowa jednego z największych twórców pieśni cerkiewnych św. Proroka Dawida „Śpiewajcie Bogu naszemu śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu śpiewajcie, gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie…” (Psalm 46, werset 7). Odniósł się także do myśli św. Jana Chryzostoma, który podkreśla: „Kto śpiewa psalmy, napełniony jest Duchem Świętym, kto zaś śpiewa pieśni szatańskie, napełniony zostaje duchem nieczystym”, zaś św. Propost dodaje: „Śpiew likwiduje zmartwienie duszy, wyrywa z korzeniami przygnębienie, usuwa niepokój, uśmierza ból, leczy zbędne troski, prostuje tych, których doświadczyły problemy życiowe, grzeszników skłania do nawrócenia, wzbudza pobożność, wprowadza ład w państwie, klasztorom dodaje mocy, uczy łagodności, umacnia miłość bliźniego…”. Te piękne słowa nadały wyrazu istocie rozpoczynającego się tygodniowego święta muzyki cerkiewnej.

Na uroczyste popołudnie do soboru św. Trójcy przybyło wielu gości reprezentujących: duchowieństwo Cerkwi prawosławnej w osobach: Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego; Pawła, Biskupa Hajnowskiego; Warsonofiusza, Biskupa Siemiatyckiego. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego. Rząd RP reprezentowali Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych i Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski; samorząd województwa zaś Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Obecni byli także posłowie na Sejm RP, senatorowie, reprezentanci samorządu wszystkich szczebli, przedstawiciele służb mundurowych.

Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że to ważne wydarzenie dotyka samej istoty Liturgii prawosławnej, ale także istoty historii tradycji tej ziemi, a także naszej ojczyzny. Muzyka cerkiewna jest wspomnieniem wspaniałego dziedzictwa Rzeczypospolitej, które na tych terenach jest wciąż żywe.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Niezmiernie ważnym akcentem były słowa skierowane ku wschodniemu sąsiadowi, zmagającemu się obecnie z wojenną tragedią – "Tegoroczny festiwal, przepiękny śpiew cerkiewny, który tak naprawdę jest modlitwą do Boga, niech będzie przesłaniem jak najszybszego zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie". W związku z powyższym życzył wszystkim.tak ważnych w dzisiejszych czasach wartości, jakimi są spokój i pokój.

Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego w osobach Anny Radziukiewicz - Prezes oraz Eugeniusza Czykwina dokonała wręczenia nagród. Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego są: biskup raszko-prizrenski Teodozjusz, dr Krystyna Czerni, o. mitrat Jerzy Boreczko, prof. Jean-Claude Larchet, doktor habilitowany Jan Kochanowicz.

Koncert Inauguracyjny wykonał Chór „Accolada” z Rygi, ubiegłoroczny zdobywca nagrody Grand Prix.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowany jest ze środków Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka, przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sponsorów. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

Emilia Korolczuk
Fot. Tomasz Grześ

za: festiwal.cerkiew.pl