polska: Paschalne spotkanie Koła nr 1 Bractwa świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku

Paschalne spotkanie Koła nr 1 Bractwa świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku

Halina Borowik, 09 maja 2023

30 kwietnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności, po Św. Liturgii odbyło się paschalne spotkanie koła Nr 1 Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, jego sympatyków i zaproszonych gości.

Po modlitwie i paschalnym radosnym powitaniu Chrystos Woskresie! - Woistinu Woskresie Chrystos! przewodniczący bractwa Krystian Jaszczyk z okazji Prawosławnego Dnia Kobiet złożył serdeczne życzenia paniom i bratczycom, życząc błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wiele zapału do pracy w bractwie i radości codziennego życia.

Następnie przewodniczący zapoznał zebranych z aktualnym planem pracy bractwa. Wszyscy zebrani otrzymali zaproszenie na uroczyste obchody święta patronów bractwa świętych Cyryla i Metodego oraz na Walne Zebranie Koła.

Następnie powitano gościa spotkania, ks. dra Ivana Nikulina, wikariusza Parafii św. Jerzego w Białymstoku, który przygotował wykład „Prawosławie a polityka”.

Duchowny uprzedził, że będzie mówił nie jako znawca polityki, lecz jako duchowny, na podstawie Pisma Świętego i nauki Cerkwi Prawosławnej.

Ks. Ivan Nikulin podawał różne przykłady z życia pierwszych chrześcijan, Bizancjum i późniejszych okresów historycznych.

Czasy są zawsze skomplikowane i trudne. Niełatwo, bez przeszkód, żyć zgodnie z nauką Chrystusa i zasłużyć na zbawienie i Królestwo Niebiańskie. Jednak prawosławny chrześcijanin powinien pamiętać, że musi pokonać wszelkie przeszkody, by być przykładnym człowiekiem i obywatelem tego świata.

Nieustannie należy dokonywać skrupulatnej oceny swego życia, uczestniczyć w nabożeństwach, świętych sakramentach i życiu religijnym.

Duchowny także przestrzegał wszystkich, aby polityki nie stawiać na pierwszym miejscu przed religią i nie tracić czasu na próżne mędrkowanie.

Większość z dyskutantów była zaniepokojona współczesną sytuacją wojny na Ukrainie i na świecie oraz trudnościami Cerkwi Prawosławnej. Inni słuchacze wskazywali na nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga, chęć panowania i władzy, zabijanie bratobójcze oraz nienawiść wobec bliźniego.

Ci, którzy przeżyli choroby nowotworowe, dawali świadectwo, że jedynie wiara Boża i modlitwa jest prawdziwym lekarstwem na przetrwanie.

Jerzy Półjanowicz podziękował w imieniu swoim i bractwa prelegentowi ks. Ivanowi za odważne podjęcie tak trudnego tematu.

Wszyscy zebrani byli wdzięczni za to, że mogli wraz z bractwem przy herbatce, kawie i słodkościach spędzić paschalny czas na modlitewnych rozmyślaniach o Bogu.