Paschalna Liturgia na św. Górze Jawor

ks. Jarosław Grycz, 21 kwietnia 2023

Trzeciego dnia Paschy prawosławni Łemkowie ze swym władyką arcybiskupem Paisjuszem, księżmi Władysławem Kaniukiem i Jarosławem Gryczem oraz mnichami z Domu Zakonnego - ihumenem Maksymem, ihumenem Metodym i archimandrytą Teofilem, wznieśli paschalną modlitwę na Św. Górze Jawor.

Po małym poświęceniu wody rozpoczęła się uroczysta św. Liturgia, której przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Paisjusz w asyście w/w duchowieństwa.

Na zakończenie św. Liturgii arcybiskup Paisjusz zwrócił się do wiernych licznie zebranych „pod kopułą nieba” na św. Górze. Władyka podziękował wszystkim za uczestnictwo w św. Liturgii, przystąpienie do św. Eucharystii, gorliwość, mądrość i rozsądek oraz trwanie w wierze. Chórowi za śpiew, duchowieństwu za obecność i oddaną służbę prawosławiu. Za trud remontu cerkwi parafialnej w Wysowej Zdroju arcybiskup Paisjusz nagrodził ks. ihumena Maksyma oraz starostę cerkiewnego p. Michała Sudyka diecezjalnymi medalami św. Maksyma. Odczytano także dekrety i decyzje Ordynariusza Diecezji dotyczące zmian w Parafii w Wysowej Zdroju, jak i Domu Zakonnym,  a związanymi z rocznym urlopem ihumena Maksyma. Dziękując duchowieństwu i wiernym za miłość do tego świętego miejsca, Władyka wspomniał, iż przystępujemy do wykonania koncepcji architektonicznej cerkwi, która stanie na Świętej Górze Jawor.

Po św. Liturgii wierni wraz z Jego Ekscelencją i duchownymi, według kilkuletniej już tradycji zainicjowanej przez arcybiskupa Paisjusza, spożyli wspólnie paschalny posiłek.

CHRYSTOS WOSKRES! WOISTINU WOSKRES! To Paschalne pozdrowienie, w którym zawarta jest esencja całej naszej wiary, w dniu dzisiejszym napełniło całą Świętą Górę Jawor i nasze serca wierne Świętemu Prawosławiu. Wszyscy, schodząc ze Świętej Góry, czuliśmy się jak Święte Niewiasty Niosące Miro – w naszych sercach po tej pięknej paschalnej Liturgii w świątyni pod kopułą nieba, brzmiały słowa „Radujmy się On Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!”.

ks. Jarosław Grycz
Foto: Autor, Tomasz Bolech.