Święty Ogień dotarł do Polski

16 kwietnia 2023

Chwilę przed godziną 21.00, w Wielką Sobotę 15 kwietnia 2023 roku po raz czternasty do Cerkwi prawosławnej w Polsce i naszej Ojczyzny dostarczono św. Ogień z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Święty Ogień zstąpił na Grobie Chrystusa o godzinie 13.55 czasu polskiego.

Transport św. Ognia do Polski był możliwy dzięki wsparciu wiernych naszej Cerkwi, pomocy finansowej marszałka Województwa Podlaskiego i organizacyjnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Błogosławiony Ogień został przekazany Jego Ekscelencji arcybiskupowi Grzegorzowi przez biskupa supraskiego Andrzeja, który przewodniczył tegorocznej delegacji do Jerozolimy.

W uroczystości powitania św. Ognia uczestniczyli przedstawiciele diecezji i parafii prawosławnych w Polsce. Przed nabożeństwem paschalnym Błogosławiony Ogień zostanie uroczyście wniesiony do katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie i rozdany wiernym.

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski
zdjęcia: diakon Igor Kutovyi

za: orthodox.pl