świat: Konferencja w Atenach: Migracja – wyzwania i możliwości

Konferencja w Atenach: Migracja – wyzwania i możliwości

Aleksander Wasyluk, 13 kwietnia 2023

"Migracja – wyzwania i możliwości" - pod takim tytułem w Atenach 5 kwietnia odbyła się jednodniowa konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (International Organization for Migration) oraz Ministerstwo Imigracji i Azylu Grecji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 Kościołów prawosławnych z całego świata, Polskę reprezentowali ks. Paweł Cecha i Aleksander Wasyluk.

Głównym tematem spotkania było to, w jaki sposób można stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w kwestiach migracji. Rozmowy koncentrowały się na potrzebie wzmocnienia partnerstwa i synergii pomiędzy humanitarnymi organizacjami działającymi w ramach lokalnych Cerkwi, zwiększenie ich widoczności, a co za tym idzie możliwości pozyskiwania wsparcia od dużych międzynarodowych organizacji.

„IOM docenia wsparcie udzielane przez Kościoły prawosławne i powiązane organizacje w czasach kryzysu i bez kryzysu. Mamy bardzo świeży przykład bardzo dobrej współpracy na Ukrainie, gdzie IOM współpracuje z prawosławnymi partnerami” — powiedział Antonio Vitorino, generalny Dyrektor IOM.

„Oczywiste jest, że IOM, Kościoły prawosławne i powiązane z nimi organizacje mają wspólny interes we wspieraniu słabszych społeczności. Wierzę, że ta wiedza, ta bliskość z ludźmi pozwala nam bezpośrednio wspierać społeczności lokalne, ale i sprawia, że ​​nasza praca, jako IOM, a wasza praca, jako partnerów prawosławnych, uzupełniają się, w twórczy sposób” – dodał.

Było to pierwsze spotkanie IOM z przedstawicielami Kościołów prawosławnych, którego celem było umożliwienie merytorycznych konsultacji i sformułowanie propozycji usprawnienia globalnej współpracy.

„Szczególna wartość tego spotkania polega na bezcennych relacjach z naszymi partnerami i cennej współpracy, jaka istnieje między IOM a różnymi Kościołami i prawosławnymi organizacjami. Patriarchat Ekumeniczny od dziesięcioleci wspiera i mobilizuje światowe władze i wyznawców religii, aby zwiększyć świadomość konsekwencji zmian klimatu dla naszej planety i jej mieszkańców. Jedną z tych konsekwencji jest również migracja.” – powiedział Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Cerkwi prawosławnych oraz osobistości poszczególnych instytucji z Grecji, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Polski, Rosji, Czech, Kirgistanu, Belgii, Cypru, Egiptu, Libanu, Jordanii, Gruzji, Armenii, Syrii, Iraku, Kolumbii, Zambii, Malawi. Obecne były także organizacje międzynarodowe IOCC, MECC oraz Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia.

„Imigracja to europejskie wyzwanie, które wymaga europejskiej reakcji, jasnych ram i kompleksowego holistycznego podejścia, które opiera się na wszystkich zaangażowanych podmiotach, w tym na organizacjach religijnych, które również mają do odegrania kluczową rolę moralną”, podkreślił Margaritis Schinas, wice-przewodniczący Komisji Europejskiej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z problemami, wyzwaniami i skalą działań w poszczególnych krajach. K.s Paweł Cecha opowiedział o działalności ELEOS Polska oraz fundacji Filoxenia z Belgii, a Aleksander Wasyluk w swoim wystąpieniu, na przykładzie ELEOS Polska i pomocy uchodźcom, podkreślił potrzebę współpracy, wzajemnego uczenia się i wspierania pomiędzy prawosławnymi humanitarnymi organizacjami.