polska: Wielkopostne rekolekcje dekanatu bielskiego

Wielkopostne rekolekcje dekanatu bielskiego

31 marca 2023

W dniach 29-30 marca br., z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, w cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielskiego Diecezji Warszawsko – Bielskiej.

29 marca podczas jutrzni z czytaniem Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety w bielskiej cerkwi św. archanioła Michała duchowieństwo przystąpiło do spowiedzi. Kolejnego dnia w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy o godz. 7.00 rozpoczęły się wielkopostne godziny kanoniczne, po których sprawowana była Święta Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa bielskiego Grzegorza.

Po zakończeniu św. Liturgii i odczytaniu modlitw dziękczynnych po przyjęciu św. Eucharystii do zebranych zwrócił się arcybiskup Grzegorz, który przekazał błogosławieństwo metropolity Sawy. Jego Eminencja życzył duchowieństwu i wiernym spokojnego przeżywania pozostałych dni św. Czterdziesiątnicy i radosnego świętowania Paschy. Następnie Jego Ekscelencja zaznaczył, jak ważne są rekolekcje w przeżywaniu postnych dni, kiedy człowiek wyrażając głęboką skruchę wzmacnia się duchowo, a odpowiednie przygotowanie do spowiedzi jest szczerą skruchą i wyrazem pokory. Arcybiskup Grzegorz zachęcał duchownych do ostrożności w pozostałych dniach Wielkiego Postu, ponieważ zbliżając się do Wszechmogącego Boga, istnieje niebezpieczeństwo pokus i trudności odciągających od modlitwy oraz dobrego działania.

Podsumowując, Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz podziękował duchowieństwu okręgu za zgromadzenie wokół ołtarza i przyjęcie św. Eucharystii. Podziękowania skierowano na ręce ks. Leoncjusza Tofiluka dziękując za niesienie na swych barkach trudu spowiednika duchowieństwa.

Dziekan okręgu bielskiego, ks. Tofiluk podziękował Jego Ekscelencji w imieniu własnym i zebranych duchownych za przybycie i pokrzepiające pouczenia.

ks. Piotr Trochimczuk
zdjęcia: ks. Piotr Trochimczuk, ks. Dawid Brewczyk, Mikołaj Jakimiuk

za: orthodox.pl