polska: Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Piotr Jurczuk, 28 marca 2023

Na spotkaniu białostockiego Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, które odbyło się 9 marca 2023 r. w sali Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku odczytano referat o. Denisa Rusnaka z przymonasterskiej parafii Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce, na temat: "Ławra Poczajowska dawniej i dziś".

Treść referatu obejmowała długą historię tego bardzo znanego na Rusi, w Imperium Rosyjskim, a następnie II Rzeczypospolitej, jak i współcześnie, prawosławnego ośrodka monastycznego, od momentu jego powstania w 1240 r. aż po wiek XX.

Przedstawiono początki monastycyzmu na poczajowskiej górze, historię objawienia Bogarodzicy (odcisk Jej stopy uczyniony w skale), historię cudotwórczej ikony Matki Bożej, postacie świętych monasteru – św. Hioba, ihumena poczajowskiego (XVII w.) i św. Amfilochiusza (XX w.). Przedstawiono negatywne skutki dla stabilności Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej, jakie wniosła narzucana przemocą unia z Kościołem Rzymskokatolickim, co poskutkowało unickim okresem w historii Ławry w latach 1720-1831.

Spotkanie połączone było z pokazem zdjęć Ławry, tych współczesnych, jak i przedstawiających Ławrę Poczajowską z okresu przed pierwszą wojną światową.

Niezależnie do treści wykładu omówiono trudną bieżącą sytuację religijną na Ukrainie, gdzie obecne władze prowadzą wobec Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej jawnie dyskryminującą politykę nie mieszczącą się w standardach konstytucyjnych demokratycznego państwa, tolerując akty przemocy wobec duchownych i świeckich wyznawców prawosławia oraz ośrodków kultu religijnego wspólnoty prawosławnej. Apelowano o modlitwy za cierpiącą Ukraińską Cerkiew Prawosławną.
 
Fotografie: Adam Danilczuk