polska: Młodzieżowe rekolekcje w Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Młodzieżowe rekolekcje w Diecezji Warszawsko-Bielskiej

28 marca 2023

W dniach 24-26 marca z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyły się rekolekcje młodzieży Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Dziewczęta spędziły ten czas w Domu Zakonnym św. wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach, a chłopaki w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.

Gowienija młodzież rozpoczęła od piątkowego wieczornego nabożeństwa w Zaleszanach, natomiast w Sakach od św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. Po posiłku miało miejsce spotkanie podczas, którego uczestnicy mieli okazję poznać historię monasterów, w których znajdowali się oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Sobotni dzień rozpoczął się od św. Liturgii. Po śniadaniu młodzież przystąpiła do prac na rzecz monasteru, było to m.in. wożenie ziemi w celu wyrównania powierzchni obok budynków gospodarczych, czy sprzątanie terenu wokół zabudowań. Po wykonaniu wyznaczonych zadań nastał czas na obiad. Popołudnie dziewczęta i chłopaki spędzili w monasterze w Sakach, gdzie odbyło się spotkanie z ks. prof. Jerzym Tofilukiem. Duchowny przybliżył temat monastycyzmu w światowym Prawosławiu oraz opowiedział o „Drabinie do nieba” św. Jana Klimaka. Prelegent podkreślił, iż mimo tego, że książka skierowana jest do mnichów i mówi o duchowym wzrastaniu w surowej dyscyplinie monastycznej, zawiera wiele cennych pouczeń i mądrości dla wszystkich chrześcijan.

O godzinie 17.00 w cerkwi św. Nektariusza w Sakach rozpoczęło się całonocne czuwanie, podczas którego wszyscy uczestnicy rekolekcji przystąpili do spowiedzi. Po nabożeństwie młodzież udała się na kolację, a następnie zostały odczytane modlitwy przed św. Eucharystią.

Zwieńczeniem pobytu w monasterach było uczestnictwo młodzieży w niedzielnej św. Liturgii w domu zakonnym w Zaleszanach i zjednoczenie się w św. Eucharystii. Po obiedzie mniszka Katarzyna, przełożona wspólnoty mniszej w Zaleszanach, opowiedziała o realiach życia młodych ludzi oraz podkreśliła jak ważna jest codzienna modlitwa, uczestniczenie w świętych sakramentach i życie według Bożych przykazań.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania siostrom i braciom z monasterów w Zaleszanach i Sakach za gościnne przyjęcie, otwartość, możliwość oderwania się od codzienności i wyciszenie umysłu.

Aleksandra Rogoza
zdjęcia: Archiwum BMP DW-B

za: orthodox.pl