polska: Rekolekcje wielkopostne diecezji łódzko-poznańskiej

Rekolekcje wielkopostne diecezji łódzko-poznańskiej

27 marca 2023

Z błogosławieństwa ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, w piątek, 24 marca, odbyły się diecezjalne rekolekcje wielkopostne w świątyni p.w. Świętej Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Olgi.

Przed godziną 9.00 duchowni diecezji zebrali się w cerkwi św. Olgi, by przystąpić do Sakramentu Świętej Spowiedzi. Spowiednicy – ojcowie mitraci: Eugeniusz Fiedorczuk i Mikołaj Hajduczenia w Ołtarzu przyjęli spowiedź duchownych naszej diecezji i gości, którzy przybyli z cerkwi ukraińskiej a działają na terenie parafii diecezji łódzko-poznańskiej.

Poranna Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów z udziałem tak licznego duchowieństwa przyciągnęła do świątyni wiernych z naszej parafii, ale też tych, którzy przybyli specjalnie na gowienije diecezjalne tego dnia. Było to duchowe święto dla wszystkich zebranych, ponieważ duchowni mogli wzajemnie się zobaczyć, co na terenie diecezji o takim zasięgu terytorialnym nie jest łatwe i codzienne; wierni także mogli zobaczyć i poznać kapłanów z innych parafii naszej diecezji.

Homilię wygłosił najmłodszy kapłan, ojciec Michał Kuryło z Piotrkowa Trybunalskiego; pocieszał w niej i zagrzewał do kolejnych szczerych wysiłków na drodze wyrzeczeń ascetycznych, tak właściwych dla okresu Wielkiego Postu.

Śpiewał diecezjalny chór duchownych i matuszek, którym dyrygowała matuszka Elżbieta Weremijewicz.

Końcowym akcentem tego duchowego święta było uroczyste pokłonienie się Drzewu Krzyża Pańskiego i wniesienie Go przez Ekscelencję do Ołtarza przy uroczystym śpiewie duchowieństwa i chóru.

Klamrą spinającą całe duchowe Święto gowienija było słowo Arcypasterza, który podziękował wszystkim za obecność, za udział we wspólnej agapie wszystkich duchownych i wiernych w świątyni, ale także przestrzegał duchownych przed niebezpieczeństwem przemienienia hierarchii wartości w wyniku oddziaływania świeckości na kapłanów. Jesteście kapłanami Boga i później ludźmi – pouczał Władyka – i to tylko ma określać całą waszą drogę i wszystkie życiowe wybory. Na nas, duchownych, przecież patrzą wierni i biorą z nas przykład, o czym słyszeliśmy w homilii młodego kapłana. Żyjmy i działajmy dla Jezusa Chrystusa, Który oddał nam Siebie bezgranicznie, dał nam Swoje Ciało i Krew. Władyka Atanazy pozdrowił wszystkich uczestników nabożeństwa, bo wszyscy przygotowali się tego dnia na przyjęcie Świętych Sakramentów, a czytane z rana modlitwy umożliwiły im pełny udział w rekolekcjach.

Po wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia duchowni udali się na wspólny posiłek w salach parafialnych, przygotowany przez naszą parafię.

tekst i foto: redakcjalp

za: diecezjalp.cerkiew.pl