polska: Wielkopostne rekolekcje dekanatu hajnowskiego
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Wielkopostne rekolekcje dekanatu hajnowskiego

26 marca 2023

W dniach 23 i 24 marca 2023 r. w Kuraszewie miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

W czwartkowy wieczór duchowni zebrali się w cerkwi pw. św. Antoniego Pieczerskiego, gdzie po odczytaniu modlitw przed spowiedzią odsłużono wielkopostną jutrznię, podczas której duchowni przystępowali do sakramentu pokajania.

Następnego dnia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego była sprawowana św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Kazanie wygłosił ks. Tymoteusz Nozdrin, wikariusza Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaj w Białowieży, który powiedział między innymi: Święty Apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian pisze „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę…”. Apostoł w tych słowach wyraża ból z powodu grzechu, który staje się udziałem człowieka, nie w sposób wyrachowany, świadomy lecz z powodu jego słabości i bezustannego działania złego ducha. Chrześcijanin musi podejmować trud bezustannej walki z grzechem. Wielki Post dany jest właśnie po to, abyśmy dokładając wszelkich starań, korzystając ze wszystkiego tego co daje nam Cerkiew czynili dobro. Dobro, które jest wyrazem naszej miłości do Boga i bliźnich. Zło dobrem zwyciężaj!…- zakończył kaznodzieja.

Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł. W słowie hierarcha przypomniał o sensie Wielkiego Postu, który jest uświęconym czasem wewnętrznej przemiany człowieka, intensywnej modlitwy i walki z grzechem. Jego Ekscelencja podkreślił, iż w godnym przeżywaniu postu niezbędnym jest to, aby uważnie wsłuchiwać się w głos Matki Cerkwi, która pragnie okazać nam swoją pomoc. „Bardzo często jest tak, iż człowiek przeżywający post, przykłada dużą uwagę do jego zewnętrznych form. Powstrzymuje się od niektórych pokarmów, ogranicza przyjemności, częściej chodzi do cerkwi. Cóż jednak z tego, jeśli tej zewnętrznej przemianie nie towarzyszy przemiana wewnętrzna, duchowa? Jaką korzyść odniesie ten, który w dalszym ciągu pozostawi serce zamknięte na potrzeby drugiego człowieka? Czym jest wielkopostna ofiara tego, który nie chce wybaczyć swojemu bliźniemu? Jaki sens ma modlitwa jeśli po jej zakończeniu człowiek bezgranicznie oddaje się gadulstwu i próżnej mowie? Musimy zadawać sobie te pytania, poszukując odpowiedzi. Odnajdziemy je w głosie Cerkwi i naszego sumienia: – konkludował hierarcha

Kończąc biskup Paweł podziękował uczestnikom wielkopostnych rekolekcji za wspólne uczestnictwo w świętej Eucharystii. Następnie Jego Ekscelencja przekazał błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy, który życzył duchowieństwu i wiernym Dekanatu Hajnowskiego dobrego postu i radosnego świętowania Paschy oraz podziękował za modlitewne wsparcie w trudnym czasie choroby. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się pokonać pokusy i słabości, w spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie.

ks. Mariusz Jurczuk
zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz

za: orthodox.pl