polska: Wielkopostne rekolekcje dekanatu białostockiego

Wielkopostne rekolekcje dekanatu białostockiego

25 marca 2023

22 marca w białostockiej katedrze św. Mikołaja odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego. Popołudniowej Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Podczas rekolekcji duchowieństwo dekanatu białostockiego przystąpiło do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Homilię wygłosił ks. prot. Adam Krysztopowicz. Wzniosłości popołudniowej Liturgii dodał śpiew Katedralnego Chóru „Aksion” pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza. Po nabożeństwie sprawowana była litia, krótkie nabożeństwo żalobne, w intencji niedawno zmarłego śp. ks. mitrata Sławomira Tofiluka.

Na zakończenie ze słowem do zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha podziękował proboszczowi parafii św. Mikołaja za przygotowanie rekolekcji, a przybyłe duchowieństwo pozdrowił z przyjęciem Eucharystii.

Paweł Nasuta

fot.: Aleksander Perek, lektor Paweł Iwaniuk

za: orthodox.bialystok.pl