polska: Wielkopostne rekolekcje kadry POWP

Wielkopostne rekolekcje kadry POWP

24 marca 2023

W dniach 20-21 marca br., pod przewodnictwem Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego JE abp Jerzego (Pańkowskiego) odbyły się rekolekcje wielkopostne kapelanów i pracowników resortu obrony narodowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Rekolekcje miały miejsce w cerkwi katedralnej prawosławnego ordynariatu pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie. Rozpoczęły się w godzinach popołudniowych modlitwami przed sakramentem spowiedzi. Następnie odprawione zostało nabożeństwo Jutrzni wielkopostnej, którą sprawował ks. kpt. SG Piotr Nestoruk. Podczas tego nabożeństwa kapelani i pracownicy ordynariatu przystępowali do sakramentu spowiedzi, którą przyjmował ks. mitrat płk w st. spocz. Mikołaj Hajduczenia. Spowiednik skierował do zgromadzonych słowa pouczenia, zwracając szczególną uwagę na słowa metropolity Antoniego Blooma: „Jeśli chcemy być człowiekiem w niebie, to najpierw powinniśmy się stać człowiekiem na ziemi”. Przytoczył także przykład dotyczący watahy wilków, w której jest pewna hierarchia nie do zaburzenia. Na samym czele idą starzy, schorowani, ale i najbardziej doświadczeni przedstawiciele, za nimi podążają matki z dziećmi i „młodzież”, zaś na końcu zamykają stado młode, dorodne i pełne sił wilki. Tak i my, ludzie, powinniśmy mieć na czele przedstawicieli tych najbardziej doświadczonych w walkach duchowych, ponieważ jeśliby młodzi prowadzili „stado”, to wówczas i matki z dziećmi nie nadążą, i doświadczenie starych odejdzie w zapomnienie.

W środę rano uczestnicy rekolekcji zgromadzili się podczas wielkopostnych godzin kanonicznych, po których bezpośrednio rozpoczęła się Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów. Temu nabożeństwu przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy (Pańkowski) w asyście kapelanów wojskowych i służb mundurowych. Podczas nabożeństwa ordynariusz nagrodził z okazji święta Paschy ks. kpt. Rafała Pagóra prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego, zaś diakona ppor. Tomasza Pieczarkę godnością protodiakona, za gorliwą służbę Cerkwi i w duszpasterstwie wojskowym. Po wysłuchaniu fragmentów z Pisma Świętego kazanie wygłosił ks. kpt. SG Dariusz Bojczyk. W swoim słowie zwrócił uwagę na wszechogarniającą miłość, jaka płynie z krzyża Chrystusowego. Gdyby tej miłości do Chrystusa nie mieli święci męczennicy sebastyjscy - których pamięć dziś obchodziliśmy - nie mogliby także złożyć ofiary swego życia. Ich czyn świadczy też o miłości do drugiego człowieka. Kontynuując tę myśl, przybliżył pewną historię z życia św. Atanazego Brzeskiego.

Po Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów arcybiskup Jerzy podziękował kapelanom i pracownikom za przybycie oraz ich codzienną pracę na rzecz Wojska Polskiego i podsumował dwudniowy okres modlitewnej odnowy duchowej. W swoim słowie przypomniał postać Piotra Mamonowa (ojca Anatolia, głównego bohatera filmu „Ostrov”), jego osobistą drogę do Chrystusa i Cerkwi, i wskazał go jako wzór pokajania, gdyż „to właśnie pokajanie daje taki stan widzenia swojej niegodności, która jest w istocie symptomem i znakiem tego, że z człowiekiem dobrze się dzieje”. Na zakończenie Władyka udzielił zgromadzonym arcypasterskiego błogosławieństwa, życząc, aby dni Wielkiego Postu upłynęły w spokoju, w pokoju, a także w modlitwie, zadumie i pewnej refleksji przygotowującej nas do wielkiego święta Paschy Chrystusowej.

Tekst: mgr inż. Piotr Dądela

Foto: ks. ppłk Ł. Godun, diakon ppor. T. Pieczarka, M. Łuksza

za: powp.wp.mil.pl