polska: Zasnął w Panu hierodiakon Eulogiusz z Jabłecznej

Zasnął w Panu hierodiakon Eulogiusz z Jabłecznej

23 marca 2023

Hierodiakon Eulogiusz (świeckie Eugeniusz Żornaczuk) urodził się w 1951 roku w Czeremsze, woj. podlaskie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 1968 roku. Do monasteru w Jabłecznej wstąpił w sierpniu 2003 roku. 27 grudnia 2008 roku, ówczesny archimandryta Atanazy dokonał postrzyżyn mniszych w riasofor nowicjusza Eugeniusza. 27 sierpnia 2014 roku ponownie z rąk archimandryty Atanazego otrzymał postrzyżyny mnisze wg reguły małej schimy przyjmując imię Eulogiusz na pamiątkę św. Eulogiusza z Teb. 14 marca 2015 roku, ówczesny biskup siemiatycki Jerzy udzielił mnichowi Eulogiuszowi święceń diakońskich. W monasterze ojciec Eulogiusz zajmował się produkcją świec. Swoje życie poświęcił służbie Świętej Cerkwi.

Święta Liturgia i obrzęd pogrzebu zmarłego mnicha odbędą się 25 marca 2023 roku, o godz. 9.00 w monasterze w Jabłecznej. W piątek 24 marca, o godz. 17.00 odprawiona zostanie jutrznia za zmarłych. Ciało błogosławionej pamięci hierodiakona Eulogiusza spocznie na monasterskim cmentarzu.

Wieczna o Tobie pamięć Ojcze Eulogiuszu!

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcie: Marta Łuksza

za: orthodox.pl