polska: Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa w Warszawie

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa w Warszawie

orthodox.pl, 22 marca 2023

Jako pierwszy w bieżącym roku wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej rozpoczął okręg warszawski. Tradycyjnie rekolekcje przeprowadzono w stołecznej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny.

W poniedziałkowe popołudnie 20 marca, duchowieństwo i psalmiści zebrali się na jutrzni, by przystąpić do sakramentu spowiedzi, którą przyjmował spowiednik dekanatu ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk. 21 marca, św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście duchowieństwo dekanatu. W trakcie św. Liturgii modlono się o zdrowie i szybki powrót do arcypasterskich obowiązków Jego Eminencji metropolity Sawy.

Po św. Liturgii, z pouczeniem zwrócił się biskup Paweł, który podkreślił znaczenie spowiedzi w życiu kapłana, jako misterium jedności ze Stwórcą i samym sobą. Hierarcha wyraził radość z powodu bliskości Boga w św. Eucharystii i zjednoczenia się duchowieństwa wokół świętego ołtarza. Wiele uwagi Jego Ekscelencja poświęcił postowi jako przygotowaniu do Paschy Chrystusowej, wskazując na konieczność pracy duchowej, z mniejszym akcentowaniem zewnętrznej strony postu. Za św. Bazylim Wielkim, biskup Paweł zachęcał do poświęcania większej uwagi powściągliwości języka i mniejszego osądzania drugiego człowieka. Wystrzeganie się tego skutkuje większym spokojem duchownym i koncentracją na samym sobie. Hierarcha zachęcał do bacznego przyglądania się swoim grzechom i wykazywania się pokorą, która pomaga pokonać słabości i negatywne przyzwyczajenia.

Kończąc Jego Ekscelencja, przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i podziękowania Jego Eminencji metropolity Sawy za modlitewne wsparcie. Rekolekcje zakończyły życzenia spokojnej dalszej części Wielkiego Postu oraz radosnego święta Zmartwychwstania Chrystusa duchowieństwu, ich rodzinom i parafianom.

zdjęcia: diakon Igor Kutovyi