Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

Alina Mikołajczuk, 20 marca 2023

"Publikacja Dobrotolubija (Filokalii) i jej wpływ na odrodzenie prawosławnej duchowości".

W niedzielę, 12 marca, Bractwo świętych Cyryla i Metodego, koło Nr 1 w Białymstoku, spotkało się w białostockim Centrum Kultury Prawosławnej.

Po wspólnej modlitwie serdecznie wszystkich przywitał i zapoznał z programem spotkania przewodniczący Krystian Jaszczyk.

Głównym punktem spotkania była prelekcja na temat „Publikacja Dobrotolubija (Filokalii) i jej wpływ na odrodzenie prawosławnej duchowości”, wygłoszona przez ks. Andrzeja Kuźmę - doktora nauk teologicznych, wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Na wstępie prelegent wyjaśnił znaczenie terminu „Filokalia” jako umiłowanie dobra, przy czym dobrem dla chrześcijan jest Jezus Chrystus, tak więc rozumieć to należy jako umiłowanie Chrystusa.
W dalszej części wystąpienia omówił tradycje monastyczne, znaczenie upadku Konstantynopola i jego konsekwencje: walkę z brakiem edukacji, trudności z zachowaniem wiary prawosławnej.
W przystępny sposób opowiedział czym jest i jak się kształtował hezychazm, który po soborach palamickich stał się oficjalną nauką Cerkwi oraz jak kształtował się na Rusi. Charakterystyczna dla hezychazmu jest metoda modlitewnego skupienia. Hezychaści zalecali powtarzanie w duchu krótkiej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”.

Prelegent omówił historię powstawania tekstów Dobrotolubija i ich publikacji:
1782 - publikacja grecka,
1793 - publikacja w języku cerkiewnosłowiańskim,
1877-1880 - publikacja w języku rosyjskim.

Dzięki nim duchowni i ludzie świeccy mieli co czytać, zahamowano islamizację, nastąpiło odrodzenie duchowe. Dzieło to miało wielki wpływ na świat prawosławny i na odrodzenie się hezychazmu.

Zebrani z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia o. Andrzeja Kuźmy. Zadawane pytania i uwagi świadczyły o wielkim zainteresowaniu tematem. Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze. Zebrani długo jeszcze omawiali dalsze plany Koła przy kawie i herbatce.

Fotografie: Krystian Jaszczyk