polska: Z postępu prac nad budową cerkwi w Karakulach

Z postępu prac nad budową cerkwi w Karakulach

18 marca 2023

Niedawno minął rok czasu, od momentu poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w podbiałostockich Karakulach. Na stronie internetowej Monasteru Supraskiego, już kilka razy można było przeczytać informacje o postępach w budowie, jednak dziś, po upłynięciu roku czasu, chcemy podzielić się z Wami podsumowaniem prac.

Dla wszystkich zainteresowanych, udostępniamy najnowszy raport postępów w budowie nowej cerkwi, a dla kogo techniczne opisy nie są łatwe do zrozumienia, może spojrzeć na niedawno zrobione fotografie i samemu ocenić postępy w budowie.

Okres miesięcy styczeń – luty 2023 r., nie były zbyt sprzyjające do właściwego prowadzenia prac budowlanych na obiekcie cerkwi. Dni świąteczne, czy też zmiany temperaturowe (oblodzenia, wiatry itp.) mocno doskwierały rytmowi realizowanej budowy i powodowało to szereg przerw wynikających z konieczności zachowania bezpieczeństwa.

Tym nie mniej, budowa nie zamarła a dość nawet efektywnie ją kontynuowano w swoim należytym tempie – przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków materiałowych i sprzętowych oraz sprzyjających dni roboczych.
Zauważyć należy więc, że zaawansowano realizację dzwonnicy – doprowadzając ją do wykonania w pełni ścian oraz dokonano jej przekrycia żelbetowego.

Ważkimi widocznymi elementami budowlanymi są tzw. stropy kolebowe, z których to lewostronny został całkowicie efektownie wykonany, a deskowanie z niego zostało przerzucone na część koleby przy-ołtarzowej. Z kolei w tym fragmencie obiektu tj. związanym z ołtarzem - to tu doszło też do przekrycia sklepieniem żelbetowym półkolistym.

Kontynuując prace żelbetowe, to został zakończony cykl sklepień sferycznych krzyżowych, poprzez wykonanie ostatniego znajdującego się w sąsiedztwie dzwonnicy, z przyległymi dylatacjami i murami.

Możemy więc mówić o sporym zaangażowaniu w pracach przekryciowych żelbetowych i tu należy stwierdzić, że możliwość ich wykonania ściśle wiązała się z wymurowaniem ścian ich wieńczących, co też udało się dokonać.

Zwrócić należy uwagę, że obecnie mamy do czynienia ze stałym wzrostem cen, szczególnie materiałów budowlanych oraz istotnie cen prądu elektrycznego. Bez prądu na tym etapie, nie jest możliwym kontynuowanie robót budowlanych, a stwierdzono, że prąd w cenie swej od 1 stycznia br. wzrósł w stosunku do roku poprzedniego aż o 55%.

W świetle powyższego zaangażowania, wydaje się, że postęp na budowie w przeciągu roku tj. od wmurowania kamienia węgielnego jest dosyć widoczny, co cieszy i z Bożą pomocą, oraz wysiłkiem parafian w tak trudnych czasach – możemy kontynuować to wspaniałe dzieło.

Jeśli ktoś z wiernych, chciałby wesprzeć budowę, udostępniamy numer konta.
Za wszelką pomoc, każdy szczerze ofiarowany trud i pieniądz serdecznie dziękujemy! Spasi Hospodi!

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010