polska: Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mitrata Jana Kulika

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mitrata Jana Kulika

15 marca 2023

14 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 11 marca śp. ks. mitrata Jan Kulika, p.o. proboszcza parafii śww. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, który miał miejsce w cerkwi śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej w diecezji lubelsko-chełmskiej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli także IE Najprzewielebniejsi: Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Ponadto w świątyni obecni byli duchowni z pięciu diecezji: białostocko-gdańskiej, warszawsko-bielskiej, lubelsko-chełmskiej, łódzko-poznańskiej oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Chórem złożonym z duchowieństwa dyrygował protodiakon Aleksander Łysynkiewicz z białostockiej katedry św. Mikołaja.

Arcybiskup Jakub, tuż przed początkiem nabożeństwa, przytoczył życiorys śp. ks. Jana Kulika. Podkreślił jego wyjątkowe cechy charakteru jak ciepłość ducha, uczynność oraz zaangażowanie w życie Cerkwi. Hierarcha podziękował przybyłym na pogrzeb biskupom oraz licznie zgromadzonemu duchowieństwu. Szczególne podziękowania skierował do matuszki Darii Kulik, która towarzyszyła swemu mężowi przez wszystkie lata jego służby Bogu i Cerkwi.

Z kolei Arcybiskup Jerzy podziękował zmarłemu duchownemu za jego wyjątkową przyjaźń, serdeczność i oddanie ludziom. Podkreślił jednocześnie znaczenie codziennej modlitwy za zmarłych.

Ciało śp. ks. Jana Kulika spoczęło na parafialnym cmentarzu tuż obok cerkwi św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto autora

za: orthodox.bialystok.pl