polska: Pielgrzymka z Białegostoku do Wojnowa

Pielgrzymka z Białegostoku do Wojnowa

Piotr Oniszczuk, 13 marca 2023

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, która w tym roku wypadła 5 marca, grupa 23 pielgrzymów z Białegostoku udała się do monasteru w Wojnowie, by wraz z siostrami świętować Triumf Ortodoksji.

Pielgrzymka zorganizowana przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów przybyła do monasteru już na świąteczną jutrznię. Po przeczytaniu czasów, po raz pierwszy w tym poście sprawowano Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego, w czasie której większość pielgrzymów przystąpiła do świętej Eucharystii. Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali kazania o. ihumena Germana, który zwrócił uwagę, że bycie prawosławnym to nie tylko wyróżnienie, ale i olbrzymia odpowiedzialność. Zaznaczył, że to od naszej postawy i naszej modlitwy zależą losy świata. Na ile my się uświęcimy, na tyle możemy uświęcać otaczający nas świat. Powinniśmy też szanować naszą tradycję, przekazaną nam przez naszych przodków oraz pogłębiać wiedzę o swojej wierze. Na zakończenie Liturgii sprawowany był dziękczynny molebień Niedzieli Prawosławia, w czasie którego modlono się za zmarłych obrońców Prawosławia oraz naszych hierarchów, aby potrafili zachować jego czystość i jedność. Po tym radosnym nabożeństwie odbyła się procesja z chorągwiami, krzyżami i ikonami, podczas której wierni swoim śpiewem i dźwiękiem dzwonów głosili światu świąteczną radość, podobnie jak niegdyś uczestnicy Triumfu Ortodoksji nad ikonoklazmem.

Po uroczyście zakończonym nabożeństwie w monasterskiej trapieznoj nastąpiła wspólna agapa, zakończona czynem Panagii. Następnie przy herbacie można było porozmawiać z o. Germanem, matuszką Agnią oraz z siostrami i zadać im różne pytania. Po paru godzinach, pielgrzymi w modlitewnej atmosferze udali się w powrotną drogę.

Z błogosławieństwa przełożonej ihumenii Agnii, Monaster Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie zawsze jest otwarty na grupy pielgrzymów i osoby indywidualne poszukujące modlitwy i wsparcia duchowego. Chociaż monaster położony jest w głębokiej diasporze, około 160 km od Białegostoku, wznoszona tam nieustanna modlitwa do Boga wspomaga wszystkich potrzebujących pomocy, a w sposób szczególny wiernych udających się tam osobiście i wspierających monaster swoją pracą i ofiarą.

Fotografie: Adam Zacharczuk