Zmarł ks. mitrat Jan Kulik

11 marca 2023

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, iż dnia 11 marca 2023 roku, zmarł ks. mitrat Jan Kulik, proboszcz parafii św. św. ap. ap. Piotra i Pawła w Ełku, Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Ksiądz mitrat Jan Kulik syna Aleksandra urodził się 17 stycznia 1961 roku w Orli. W 1982 roku ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej oraz Akademię Teologiczną w Preszowie na Słowacji. Święcenia diakońskie (8 października 1982 roku) oraz kapłańskie (9 października 1982 roku) otrzymał z rąk Jego Eminencji metropolity Bazylego. Po święceniach kapłańskich został delegowany do parafii w Bończy, następnie 19 listopada został mianowany proboszczem. 26 maja 1989 roku objął parafię w Zabłociu. Jednocześnie duchowny opiekował się cerkwią w Nosowie. W 2002 roku został podniesiony do godności protoijereja. 31 sierpnia 2008 roku został przyjęty w skład duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej i mianowany wikariuszem parafii św. Trójcy w Hajnówce. W latach 2011-2021 był proboszczem parafii w Milejczycach. 1 lipca 2022 roku ks. Jan został przyjęty w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej i mianowany pełniącym obowiązki proboszcza parafii w Ełku. W 2019 roku został nagrodzony prawem noszenia mitry. Nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny II klasy.

Wiecznaja pamiat’!

zdjęcie: Jarosław Charkiewicz
za: orthodox.pl