świat: Greckie Kolory Prawosławia

Greckie Kolory Prawosławia

Jarosław Charkiewicz, 01 marca 2023

W dniach 16-23 lutego 2023 r. z wizytą studyjną w Grecji przebywali przedstawiciele Cerkwi prawosławnej w Polsce na czele z biskupem supraskim Andrzejem. W grupie znaleźli się też: ks. Savva (Jarosław Syczewski), duchowny Greckiej Cerkwi Prawosławnej, oddelegowany opiekun Ośrodka Duszpasterskiego dla Greków przy kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, Jarosław Charkiewicz (sekretarz Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej) i Aleksander Wasyluk (przewodniczący Stowarzyszenia Orthnet).

Głównym celem wizyty były rozmowy z greckimi partnerami na temat wspólnego projektu realizowanego przez naszą Cerkiew i Grecką Cerkiew Prawosławną pod nazwą „Kolory Prawosławia. Grecja”. Projekt ten realizowany jest z błogosławieństwa zwierzchników obu Cerkwi: metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz arcybiskupa Aten i całej Hellady Hieronima II. Współorganizatorami projektu są obie Cerkwie (Polska – reprezentowana przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Grecka – reprezentowana przez Apostoliki Diakonia) i Stowarzyszenie Orthnet (właściciel witryny internetowej www.orthphoto).

Podczas pobytu w Grecji polska delegacja odbyła kilka spotkań, podczas których rozmawiano na temat nowego projektu. Pierwsze z nich, z metropolitą Verii, Naousy i Kambanii Pantelejmonem i jego współpracownikami, odbyło się w siedzibie metropolii w Verii (północna Grecja). Drugie, z metropolitą Fanarionu Agatangelem – dyrektorem generalnym Apostoliki Diakonia Cerkwi Greckiej, w ateńskiej siedzibie tej organizacji. Trzecie, z Ewą Pańczak – zastępcą ambasadora RP w Atenach, kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego tejże ambasady, w polskiej placówce dyplomatycznej w stolicy Grecji. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera i otwarcie na współpracę przy realizacji projektu, co napawa jego współorganizatorów optymizmem.

W czasie wizyty w Grecji delegacja naszej Cerkwi odbyła też nieoficjalne spotkanie z metropolitą Argolis Nektariuszem i jego współpracownikami oraz archimandrytą Damaskinosem (Petraku) – sekretarzem Świętego Synodu Cerkwi Greckiej. Wyjazd do Grecji dał też możliwość odwiedzenia kilku monasterów, m.in. Ikony Matki Bożej „Dovra”, Ikony Matki Bożej „Soumela”, męskiego monasteru św. Jana Chrzciciela koło Verii, męskiego monasteru Vlatadon w Salonikach, żeńskiego monasteru św. Jana Teologa w Souroti koło Salonik, jak też uczestniczenia w kilku nabożeństwach. Była to również dobra okazja do wykonania fotografii szeregu interesujących miejsc greckiego Prawosławia.

Głównym greckim partnerem projektu jest Apostoliki Diakonia, a już teraz włączyła się do niego Metropolia Verii, Naousy i Kambanii, Ambasada RP w Atenach i grecki przedsiębiorca, żyjący i działający w Polsce Nikolaos Papanikolaou. Współorganizatorzy projektu z polskiej strony nadal poszukują partnerów zainteresowanych jego wsparciem zarówno w Grecji jak i w Polsce. W tym celu utworzono kontakt mailowy: greece@orthphoto.net.

Projekt „Kolory Prawosławia. Grecja” składa się z trzech części: międzynarodowego konkursu fotograficznego, albumu o tym samym tytule prezentującego Prawosławie w tym kraju (z wyłączeniem Świętej Góry Atos) i serii wystaw fotograficznych poświęconych Prawosławiu w Grecji i Polsce. Głównym celem projektu jest promocja greckiego Prawosławia w Polsce i Grecji oraz na całym świecie, jak też ożywienie i rozwój braterskich relacji między obiema Cerkwiami. Projekt ten stanowi kontynuację podobnych przedsięwzięć współorganizowanych przez wydawnictwo Cerkwi prawosławnej w Polsce i Stowarzyszenie Orthnet we współpracy z lokalnymi Cerkwiami prawosławnymi. Realizowany on jest od 12 lat, a do tej pory w jego ramach, głównie poprzez albumy fotograficzne i wystawy, zaprezentowane było Prawosławie w Albanii, Bułgarii, na Cyprze, w Finlandii, Gruzji, Polsce, Rosji, Rumunii, Serbii i w Ziemi Świętej.

Międzynarodowy konkurs fotograficzny zostanie ogłoszony pod koniec marca tego roku i będzie trwał do końca lipca, zaś ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu br. Najlepsze fotografie zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi i innymi oraz zostaną opublikowane w albumie. Album ma liczyć blisko 200 stron i zawierać teksty w czterech językach: polskim, greckim, angielskim i rosyjskim. Jego wydanie planowane jest na początek grudnia 2023 roku. Pierwsze wystawy fotograficzne, prezentujące Prawosławie w Grecji i Polsce, połączone z premierą i promocją albumu oraz występami chórów z obu krajów planowane są na pierwszą połowę 2024 roku. Odbędą się one zarówno w Polsce, jak i w Grecji.

fot. autor