świat: Patriarcha Cyryl w Brazylii

Patriarcha Cyryl w Brazylii

Dominika Kovačević, 28 lutego 2016

Ostatnim krajem odwiedzonym w ramach historycznej wizyty patriarchy moskiewskiego w Ameryce Łacińskiej była Brazylia.

Pierwszy dzień wizyty, 19 lutego, był poświęcony na spotkania dyplomatyczne patriarchy Cyryla: najpierw w ambasadzie rosyjskiej, a następnie z panią prezydent Brazylii – Dilmą Rousseff. W trakcie tej rozmowy poruszono m. in. kwestię relacji międzynarodowych oraz wojny domowej w Syrii. Wieczorem władyka odwiedził jedyną cerkiew w stolicy Brazylii podlegającą jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego – parafię Przenajświętszej Bogurodzicy. Jej proboszczem jest o. Francisco de Assis da Cruz Feitosa – rodzimy Brazylijczyk, który przyjął prawosławie 1994 roku, a dziesięć lat później został wyświęcony na kapłana.

Drugiego dnia u stóp słynnego pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi sprawował molebień w intencji prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Modlitwy wznoszono w językach cerkiewno-słowiańskim i portugalskim.
Krótki reportaż video

Następnie hierarcha odwiedził rosyjską cerkiew św. Zinaidy w tym mieście, gdzie również celebrował molebień. Po tym patriarcha Cyryl spotkał się z rzymsko-katolickim arcybiskupem Rio de Janeiro – kardynałem Oranim João Tempestą.

Ostatniego dnia podróży, w Niedzielę o Celniku i Faryzeuszu (pierwszą okresu Przedpościa), dostojny gość sprawował uroczystą Boską Liturgię w soborze świętych apostołów Piotra i Pawła w São Paulo. Jako że ta wielka świątynia znajduje się w jurysdykcji Patriarchatu Antiocheńskiego, rosyjskiemu patriarsze asystowali lokalni hierarchowie z tejże Cerkwi: metropolita São Paulo i całej Brazylii Damascen, metropolita Meksyku, Wenezueli i Ameryki Centralnej Antoni, metropolita Buenos Aires i całej Argentyny Sylwan oraz biskup Edessy Roman (wikariusz archidiecezji Brazylii). Eucharystię celebrowali także biskupi z jurysdykcji rosyjskiej (zarówno bezpośrednio podlegający Moskwie, jak i działający w ramach tzw. Cerkwi zarubieżnej), w tym ci, którzy kierują diecezjami w obydwu Amerykach – m. in. biskup Caracas i Ameryki Południowej Jan oraz biskup Argentyny i Ameryki Południowej Leonid.

Liturgię sprawowano w dwóch językach: cerkiewno-słowiańskim i portugalskim. Z racji obecnej sytuacji na świecie, a także fakt, iż największą grupę prawosławnych chrześcijan w Ameryce Południowej stanowią wierni o korzeniach arabskich, i przedstawiciele właśnie tej diaspory obecni byli na nabożeństwie, wygłoszono również specjalne modlitwy za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Video

Po południu nastąpił ostatni punkt patriarszej podróży do Ameryki Łacińskiej odbytej z okazji 70-lecia istnienia rosyjskiej diecezji na tych terenach – wizyta w rosyjskiej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w São Paulo.


Na podstawie: mospat.ru/en