polska: Święto Spotkania Pańskiego w stołecznej katedrze

Święto Spotkania Pańskiego w stołecznej katedrze

16 lutego 2023

Czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa tj. 15 lutego, Cerkiew prawosławna obchodzi święto Spotkania Pańskiego, ustanowione na pamiątkę przyniesienia przez Bogurodzicę dzieciątka Jezus do świątyni jerozolimskiej. Chrześcijanie bardzo wcześnie zaczęli obchodzić czterdziesty dzień po narodzeniu Chrystusa, który stał się zwieńczeniem okresu związanego z narodzeniem i objawieniem Zbawiciela. Święto Spotkania Pańskiego łączy w sobie kilka wątków: ofiarowanie – zgodnie z prawem Starego Przymierza – Jezusa w świątyni oraz spotkanie Boga ze swoim ludem.

Jednym z przewodnich tematów święta jest symbolika światła. Światło świecy symbolizuje Chrystusa – „światłość świata, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat” (J 1,9). W dniu święta odbywa się poświęcenie świec, które nazywane są, w pobożności ludowej, gromnicami. Świece te przechowywane są w domach i zapalane podczas szczególnych zdarzeń, takich jak: gwałtowne burze, nawałnice, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Płomień świec jest przede wszystkim symbolem Chrystusa, o którym Symeon powiedział, że jest światłem na oświecenie pogan (Łk 2,32).

Świątecznym uroczystościom święta Spotkania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, który zarówno w trakcie całonocnego czuwania, jak i przed św. Liturgią pobłogosławił świece. Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił wikariusz katedry ks. Andrzej Lewczak. Wskazując na czytanie starotestamentowych fragmentów Pisma Świętego z całonocnego czuwania, duchowny wskazał na wypełnienie proroctw znajdujących odzwierciedlenie w świecie Spotkania Pańskiego. Następnie kaznodzieja, przywołując słowa starca Symeona: „…Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich”, Bóg obwieszcza wszystkim wierzącym odkupienie. Tę prawdę symbolicznie wyraża świeca, integralnie związana ze świętem, jako wyraz boskiej światłości i przebóstwienia. Chrystus przychodzi do świątyni, gdzie spotykany jest przez prosty, ubogi lud, przez co wskazuje, że prostota serca jest tym, co przybliża nas do Boga. Dzisiejsze święto jawi się jako spotkanie Boga ze wszystkimi ludźmi, zaś jego sens wyraża się w codziennym spotykaniu Boga.

Bezpośrednio po zakończeniu św. Liturgii ponownie poświęcono świece oraz odśpiewano świąteczne troparion, kondakion i megalinarion. Świąteczne uroczystości w stołecznej katedrze zakończyły życzenia i arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy.

zdjęcia: lektor Vadym Chuchmyi

za: orthodox.pl