Podziękowania za pomoc z Libanu

Sławomir Nazaruk, 01 lutego 2023

W listopadzie 2022 roku, Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zorganizowało akcję pomocy "Ogrzejmy ich serca" skierowaną do prawosławnych w Libanie oraz uchodźców z Syrii przebywających w tym kraju. Przedsięwzięcie miało na celu pomoc w ich przygotowaniach do zimy.

Akcja została zorganizowana za aprobatą Jego Ekscelencji Jakuba, Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

Zebrane środki zostały przesłane do Libanu 6 grudnia ubiegłego roku.

Serdecznie dziękujemy osobom, które wsparły zorganizowaną przez nas zbiórkę i chcielibyśmy przekazać im również podziękowania od o. Seraphima Makhoul z Libanu. W liście, który otrzymaliśmy od niego pod koniec stycznia, pisze:

Przesyłam tę braterską wiadomość, aby podziękować za pomoc finansową Parafii Prawosławnej Św. Jerzego w Zahle Haouch el Omara w Libanie. Niech Bóg błogosławi i daruje zdrowie, dobrą kondycję oraz niech ma w opiece wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tej zbiórce. Niech Bóg pomoże nam podnieść się z kryzysu, który ogarnął nasz ukochany kraj i cały świat.

Zapewniam, że otrzymana dotacja została jak zwykle rozdzielona uczciwie pomiędzy rodziny w potrzebie, aby pomóc im ogrzać ich domy w sezonie zimowym. Udało nam się dzięki Waszej hojnej pomocy wesprzeć wiele rodzin.

Trudności, przez które obecnie przechodzimy mają wpływ na nasze codzienne życie i nasze podstawowe potrzeby i istotne jest dla nas, aby zjednoczyć się w tym czasie i wspólnie pokonać wszystkie przeszkody. Nie moglibyśmy tego osiągnąć bez Waszego nieustającego wsparcia dla ludzi z tego ukochanego kraju. “Dla Pana czas już jest działać” (Psalm 119:126); Dlatego też ktokolwiek pomaga karmić głodnych lub ubiera tych w potrzebie lub sprawia, że rodzina nie marznie, czyni dobro, za co będzie wynagrodzony przez Boga Wszechmogącego… Błogosławieni “radośni darczyńcy”. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej inicjatywie i tym, którzy wezmą udział w kolejnych inicjatywach, jak Bóg da.

Pamiętajcie o nas zawsze w swoich modlitwach…

O. Seraphim Makhoul