Liturgia w Sandomierzu i IX Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia

26 stycznia 2023

22 stycznia w Królewskim Mieście Sandomierz miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Przyczyną osobliwości była wizyta chórzystów z Białegostoku. Parafię prawosławną w Sandomierzu podczas organizowanych koncertów kolęd odwiedziły dwa chóry, pierwszy: Młodzieżowy Chór Prawosławnej Katedry Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku i drugi: Dziecięco – Młodzieżowy Chór Prawosławnej Parafii Św. Jana Teologa w Białymstoku.

Sandomierska świątynia podczas Boskiej Liturgii wypełniona została po brzegi. Śpiewy, hymny, kolędy brzmiące podczas św. Liturgii uniosły zebranych parafian i gości na inny poziom modlitwy, definitywnie przybliżając zebranych do bliższego obcowania z Trójjedynym Bogiem. W trakcie modlitwy można było usłyszeć przeróżne hymny autorstwa wybitnych kompozytorów, co świadczy o wysokim profesjonalizmie śpiewających chórów. Mieszany śpiew dziecięcego chóru z bogatym elementem uzupełniającym katedralnych artystów w sposób idealny wypełnił modlitwę proboszcza parafii.

Na zakończenie nabożeństwa chór odśpiewał troparion, kondakion i uwielbienie święta Chrztu Pańskiego.

W wieńczącym nabożeństwo słowie proboszcz parafii w Sandomierzu zwrócił się do zebranych. W kazaniu duchowny podkreślił okres, w którym to Cerkiew Prawosławna się znajduje. Zbawienny czas związany z Bożym Narodzeniem nadal trwa i właściwości gloryfikacji Bogomłodzieńca przez wiernych w tym okresie są szczególne, co uwidacznia się we wspólnym kolędowaniu, o czym świadczy wizyta gości z Białegostoku. Ks. Marcin Chyl w trakcie słowa odniósł się do czytań niedzielnych. Akcent położył na perykopę ewangeliczną, którą zinterpretował i rozjaśnił modlącym się, wyszczególniając czas, w jakim to Zbawiciel rozpoczął oficjalnie swoją zbawienną działalność i ukazując nam, wiernym, drogę i istotę ludzkiej egzystencji.

Miłym wyrazem uznania dla proboszcza parafii za zaproszenie na IX edycję Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia był podarunek z podlaskimi specjałami. Zaintonowane życzenia wielu lat dla duchownego i całej parafii niewątpliwie słyszalne były szeroko. Obecność sąsiadów i sympatyków parafii podczas nabożeństwa świadczy o zainteresowaniu śpiewem nie tylko wiernych wyznania prawosławnego. W słowach wdzięczności, dyrygentki chórów, panie Joanna Jurczuk i Anna Waśkowska, podziękowały w imieniu swoich chórzystów za możliwość kolędowania w Królewskim Mieście Sandomierz i pobliskich miastach, za ciepłe przyjęcie i zaufanie.

Niedzielny wieczór dla mieszkańców Sandomierza niewątpliwie jawił się jako interesujący czas związany z kolejną, IX edycją Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia. 

Sala Rycerska Muzeum Zamkowego w Sandomierzu wypełniona została po brzegi, co świadczy o zainteresowaniu ze strony mieszkańców miasta, ale i powiatu sandomierskiego, którzy rokrocznie przybywają na wydarzenie.

Dwa chóry pokazały wysoki poziom wokalny i artystyczny. Tak mniejsi w aranżacjach solowych, jak i starsi wielokrotnie byli nagradzani brawami. Kolędy w różnych językach, między innymi w serbskim, odkryły uczestnikom nieznane dotąd pieśni związane z bożonarodzeniową tematyką. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali polską tradycyjną kolędę „Bóg się rodzi”, po czym chórzyści zaintonowali obecnym mnohaja leta i tradycyjne sto lat. Jako wyraz wdzięczności i ku pamięci o dzisiejszym wydarzeniu ks. prot. Marcin Chyl wręczył dwa grawertony dyrygentkom Młodzieżowego Chóru Prawosławnej Katedry Św. Mikołaja Cudotwórcy Joannie Jurczuk i Dziecięco – Młodzieżowego Chóru Prawosławnej Parafii Św. Jana Teologa Annie Waśkowskiej, ufundowane przez Województwo Świętokrzyskie.

Podczas tegorocznej edycji obecny był ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, który podkreślił potrzebę tego rodzaju wydarzeń, tym bardziej że znajdujemy się w czasie, gdy modlimy się wspólnie o jedność chrześcijan. W koncercie brał udział Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Burmistrz Miasta Sandomierza Marcin Marzec, Kierownik Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Rykowski, reprezentujący Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury dr Katarzyna Radziwiłko. Wydarzenie poprowadziła Grażyna Szlęzak – Wójcik, redaktor Polskiego Radio Kielce.

Organizatorem wydarzenia była Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Województwo Świętokrzyskie, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Urząd Miasta Sandomierza, Sandomierskie Centrum Kultury, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, Bank Żywności w Tarnobrzegu, Chłodnictwo Klimatyzacja ZYKO. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Kielce, Radio Leliwa.

Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa i Burmistrz Miasta Sandomierz.

Autor: Daniel Dermanowski
Foto: Autor i Alona Golubets

za: sandomierz.cerkiew.pl