polska: Nowość wydawnicza: Pasterz Wierny

Nowość wydawnicza: Pasterz Wierny

26 stycznia 2023

„Pośród prawosławnych świętych szczególne miejsce zajmuje św. Mikołaj Cudotwórca — wielki hierarcha przełomu III i IV wieku. Jego kult był na tyle duży, że na Wschodzie postanowiono, by poza dniami pamięci biskupa w ciągu roku, poświęcić mu jeden z dni tygodnia — czwartek…

Książka „Pasterz wierny. Święty Mikołaj Cudotwórca w tradycji prawosławnej”, otwiera nową serię wydawniczą Akademii Supraskiej i ma charakter popularnonaukowy. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych postacią wielkiego hierarchy, niezależnie od wyznania. Poza treścią wzbogacającą wiedzę, czytelnik odnajdzie w publikacji również teksty modlitewne do św. Mikołaja w przekładzie na język polski, które poza swoim znaczeniem literackim pmają niezmiernie ważny wymiar duchowy – pozwolą zbliżyć się do niezwykłego wybrańca Bożego, by ujrzeć w nim wzór do naśladowania i doznać wstawienniczej łaskawości. Część przekładów była już publikowana w trudno dostępnych wydawnictwach, inne są drukowane po raz pierwszy”.

wybór i opracowanie: ihumen Pantelejmon (Karczewski)
opracowanie graficzne: Jakub Sobczak

Książka dostępna jest m.in.: w Akademii Supraskiej, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, na stronie www.sklep.cerkiew.pl.

ks. Jarosław Jóźwik
zdjęcia: materiały prasowe wydawcy

za: orthodox.pl