Pielgrzymka do Ciechanowca

Sławomir Nazaruk, 20 stycznia 2023

15 stycznia Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku po raz kolejny zorganizowało wyjazd świąteczny z okazji Narodzenia Jezusa Chrystusa do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu.

Celem pielgrzymki było wsparcie wspólnoty parafialnej w tym radosnym świątecznym okresie. Świętą Liturgię celebrował proboszcz ojciec Michał Androsiuk, który następnie odsłużył noworoczny molebien. Każdy z pielgrzymów otrzymał prosforę. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd.

Po modlitewnym pobycie w cerkwi wszyscy udali się do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, gdzie w udostępnionej dzięki staraniom proboszcza i uprzejmości dyrekcji muzeum stylowej sali pielgrzymi mogli spożyć śniadanie. Po posiłku i rozmowach na tematy świąteczne oraz związane z wyjazdem pielgrzymi udali się w drogę powrotną.

W pielgrzymce uczestniczyło 20 osób.