Koncert kolęd w katedrze św. Marii Magdaleny

16 stycznia 2023

Przedział czasowy między świętami Narodzenia Chrystusa i Teofanii w tradycji cerkiewnej znany jest pod nazwą świętych dni lub świętych wieczorów. W tym okresie, dawniej jak i obecnie, zbierano się, aby w gronie najbliższych, znajomych spędzać wspólnie czas, wychwalając nowonarodzonego Chrystusa. Te świąteczne dni służą podtrzymaniu tradycji oraz pomagają przenikać siłą wiary w tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Nieodłącznym elementem tego radosnego okresu zawsze było kolędowanie. Od blisko dwudziestu pięciu lat w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbywa się koncert kolęd, który stał się ważnym wydarzeniem w życiu parafii, jak i całego miasta.

15 stycznia 2022 roku przybyłych wiernych i sympatyków wschodniosłowiańskiej tradycji kolędniczej w warszawskiej katedrze przywitał prowadzący koncert, ks. mitrat Doroteusz Sawicki. Tego wieczoru obecni byli: Jego Eminencja metropolita Sawa, biskup hajnowski Paweł, stołeczne duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych, służby zdrowia, świata kultury i nauki.

W trakcie uczty muzycznej wysłuchano kolęd polskich, ukraińskich, białoruskich, serbskiej i dalmackiej. Tego wieczoru wystąpiły: chór dziecięcy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent Marta Czaban), chór dziecięco-młodzieżowy parafii Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie (dyrygent: Anna Jakoniuk), chór kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie (dyrygent: Karion Szeszko), męski zespół muzyki cerkiewnej „Grabarka” (dyrygent: Filip Awksetijuk), chór młodzieżowy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk), chór parafii św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent prof. Włodzimierz Wołosiuk) oraz chór katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon dr Sergiusz Bowtruczuk).

Koncert kolęd podsumował Jego Eminencja metropolita Sawa, który podziękował chórom za występ i przygotowanie, akcentując bogate walory artystyczne i duchowe bożonarodzeniowych pieśni. Słowa uznania skierowano pod adresem organizatorów i prowadzącego koncert. W przemówieniu hierarchy nie zabrakło odniesień do wielokulturowości prawosławia w Polsce, bogactwa bożonarodzeniowych tradycji i głębi teologicznej wypływającej z treści kolęd oraz konieczności podtrzymywania tradycji kolędniczej wyrażającej naturalne, duchowe bogactwo Prawosławia. Metropolita Sawa pokreślił konieczność pogłębiania tajemnicy wcielenia Syna Bożego i świadomości wiary współczesnych wiernych. Na zakończenie wieczoru odśpiewano wszystkim zebranym radosne mnogaja lieta.

zdjęcia: diakon Igor Kutovyi

za: orthodox.pl