polska: Święto Narodzenia Chrystusa w katedrze metropolitalnej

Święto Narodzenia Chrystusa w katedrze metropolitalnej

08 stycznia 2023

Święto Narodzenia Chrystusa w cerkiewnej tradycji nazywane jest „zimową Paschą”, ponieważ wydarzenia z Betlejem, sprzed ponad dwóch tysięcy lat, znajdą swoje zwieńczenie w zmartwychwstaniu Chrystusa. Istota święta wyraża się m.in. w wezwaniu ludzkości do powrotu do jedności z Bogiem. Bóg staje się człowiekiem, by człowiek stał się na powrót dzieckiem Boga. Narodzenie Chrystusa jest świętem obejmującym całe stworzenie i wszechświat.

Całonocnemu czuwaniu w wigilię święta Narodzenia Chrystusa oraz św. Liturgii w dniu święta w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście kleru katedry oraz gości.

Na zakończenie wieczornego nabożeństwa metropolita Sawa zwrócił się z okolicznościowym słowem do wiernych, w którym podkreślił znaczenie misterium Wcielenia Syna Bożego w ekonomii zbawienia oraz konieczność wnikania w tę tajemnicę mocą wiary każdego, kto nazywa siebie chrześcijaninem. „Bóg, niczym nieograniczony, zawsze będący, przyjmuje ludzką naturę, by człowiek mógł stać się uczestnikiem boskiej chwały. Powyższe daje każdemu wierzącemu możliwość przebóstwienia, przemiany samego siebie” – akcentował hierarcha. Bazując na przykładzie świętych, a także starotestamentowej historii dziejów, Jego Eminencja wskazał na skłonność upadłej natury człowieka do grzechu w czasach współczesnych. „Zauważamy to w sposób szczególny w sąsiedniej Ukrainie, gdzie brat występuje przeciwko bratu, zabijając go”. Metropolita Sawa zachęcał do umacniania i pogłębiania wiary, dzięki której jesteśmy w stanie zrozumieć zachodzące w świecie przemiany. Niezbędna ku temu jest silna, niezachwiana wiara, na gruncie której jesteśmy w stanie przemienić zło w dobro, nienawiść w miłość. Konkludując świąteczne rozważania, Jego Eminencja przypomniał, że sens narodzin Chrystusa w betlejemskiej grocie znajdzie odzwierciedlenie na Golgocie, a przede wszystkim w zmartwychwstaniu. „Przedwieczne Słowo, druga hipostaza Świętej Trójcy staje się człowiekiem, ukazując każdemu drogę ku Bogu i Jego królestwu”. Metropolita Sawa życzył zebranym w stołecznej katedrze refleksji nad istotą narodzin Chrystusa. Hierarcha zachęcał do zachowywania tradycji przodków, zgodnie z którą okres od Narodzenia Chrystusa do święta Teofanii spędzano w gronie najbliższych, kolędując i wychwalając Zbawiciela.

Wzorem minionych lat w katedrze metropolitalnej odprawiono nocne nabożeństwa święta Narodzenia Chrystusa.

W trakcie centralnej św. Liturgii odczytano List Bożonarodzeniowy Soboru Biskupów naszej Cerkwi.

Po zakończeniu św. Liturgii miała miejsce doksologia święta oraz wspólne śpiewanie kolęd. Należy zaznaczyć, iż w dniu święta „zimowej Paschy” stołeczna katedra z trudnością mieściła tłumnie przybyłych wiernych, z których większość przystąpiła do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po św. Liturgii na najmłodszych praskich parafian czekały prezenty. Nieco starsi mogli posilić się ciepłą strawą przygotowaną przez Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos.

Zgodnie z miejscową tradycją po centralnej św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja, podczas której duchowieństwo w towarzystwie chóru katedry przy śpiewie świątecznego troparionu odprowadziło Jego Eminencję metropolitę Sawę do Domu Metropolitalnego. Tam proboszcz katedry, ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, w imieniu zgromadzonych złożył metropolicie Sawie świąteczne życzenia.

zdjęcia: diakon Ihor Kutovyi

za: orthodox.pl