publicystyka: Wieczór Bożego Narodzenia

Wieczór Bożego Narodzenia

o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak), 06 stycznia 2023

Boże Narodzenie! Narodziny naszego Zbawiciela! Radość dla świata!
Boże Narodzenie! Z aniołami chwalmy Boga!
Boże Narodzenie! Świt nowego świata, dar nowego życia, obietnica nadziei, pokoju i życzliwości dla wszystkich ludzi!

Dzisiejsze nieszpory świętują narodziny Chrystusa. Chrystus jest światłem i radością dla świata. W Piśmie Świętym czytamy: „Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1, 5). Jak mówi hymn: „Światłość nam zajaśniała, Chryste Boże, z Twoim przyjściem. Światłość ze Światłości, Ojca jasności, Ty całe stworzenie oświeciłeś.”

Radość, którą przynosi nam Chrystus, pochodzi z Jego światła. Chrystus jest nazwany „Światłością ze Światłości” i „jasnością Ojca”. Ale czym jest ta światłość Chrystusa? Co możemy o niej powiedzieć? Jak rozumieć jej znaczenie?

Z Pisma Świętego i nauk Ojców Kościoła dowiadujemy się, że wszystkie błogosławieństwa Chrystusa są także błogosławieństwami Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Tak jak wieczny Chrystus świeci światłem, tak Bóg Ojciec i Bóg Święty Duch jaśnieją światłem. Jest tylko jedno Boskie światło Jedynego Boga, którego czcimy, Świętej Trójcy, Ojca, Syna i Świętego Ducha, różnych w Osobach, ale zjednoczonych i niepodzielnych w prostocie i pięknie.

Cudem światła fizycznego jest to, że po analizie okazuje się, iż ma piękną gamę kolorów w całym spektrum światła. Pomyśl o kolorach tęczy. Jest niebieski, jest czerwony, jest fioletowy, jest pomarańczowy, wszystkie odrębne, ale zjednoczone i wywodzące się z tego samego wspaniałego światła słonecznego. Przez analogię i tylko przez analogię, Boskie światło Chrystusa ma w sobie również wspaniały zestaw błogosławieństw, które przychodzą do nas od Boga. Możemy rozróżnić i wyszczególnić te błogosławieństwa w tekstach Pisma Świętego, hymnach i modlitwach Kościoła, ale wszystkie one są zjednoczone w tym samym Boskim świetle, które przynosi nam światło i radość Chrystusa w Boże Narodzenie. Trzy znane nazwy tych błogosławieństw to łaska, prawda i miłość.

Łaska jest osobistą obecnością i mocą Boga w świecie. Jezus zwiastował orędzie: „Przybliżyło się Królestwo Niebios!” „Królestwo Boże jest pośród was i w was!” To Królestwo Boże, które jest panującą władzą i osobistą obecnością Boga w świecie, działa w naszym życiu tu i teraz. Jak głosi jeden z hymnów dzisiejszego wieczoru: „Królestwo Twoje, Chryste Boże, jest królestwem wszystkich wieków, a panowanie Twoje w każdym pokoleniu i pokoleniu ”.

Łaska oznacza też dar. Największym darem Bożego Narodzenia, danym nam przez Chrystusa, jest to, aby Chrystus „narodził się” w nas. Narodzenie się w nas oznacza otrzymanie w duchowej świadomości osobistej obecności i mocy Boga. Chrystus daje nam pełny i swobodny dostęp do komunii z Bogiem nie tylko w Boże Narodzenie, ale każdego dnia! Dla tych, którzy w Niego wierzą i żyją w modlitwie, dla tych, którzy starają się być wierni Jego duchowi i drogom, Chrystus „rodzi się” codziennie, odnawiając i wzmacniając ich życie światłem i radością. Boże Narodzenie jest szczególnym świętem cudu łaski i odnowy w osobie i życiu Chrystusa.

Prawda jest tym, co faktycznie jest rzeczywiste we wszechświecie. We wszechświecie nie ma nic bardziej realnego niż żywy i prawdziwy Bóg i Stwórca, wieczna Trójca. Według słów czytania z listu do Hebrajczyków (1 ,1-12) Bóg „wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat”. O tym samym wiecznym Chrystusie czytamy w liście dalej: „Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz... Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą”.

W Chrystusie mamy całą Bożą prawdę o Bożej naturze, stworzeniu, człowieczeństwie, świętości i dobroci życia oraz naszym własnym przeznaczeniu zgodnie z Bożymi zamierzeniami. W Chrystusie mamy prawdę Bożą, z całą pewnością i zapewnieniem autorytetu i mocy Boga, objawionych w życiu Chrystusa, który jest wiecznym Synem, Panem, naszym Zbawicielem. To Chrystus powiedział: „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem”. (J 14, 6) I znowu „I poznacie prawdę, i prawda wyzwoli was” (J 8, 32). Prawda Boża jaśnieje w świecie na nieskończone sposoby i oświetla niezliczone aspekty prawd drugorzędnych we wszystkich dziedzinach życia, promieniując światłem i radością.

Miłość jest najistotniejszą cechą Boga. Miłość Boża jest najpełniej obecna w osobie i życiu Chrystusa. Chrystus powiedział: „Jak Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości” (J 15, 9). Kiedy mamy Chrystusa w naszych sercach, jesteśmy pobudzani i prowadzeni przez Bożą miłość. Miłość umie żyć z wdzięcznością. Miłość umie modlić się i czcić. Miłość umie pomagać biednym i potrzebującym. Miłość wie, co robić w naszych interakcjach z innymi ludźmi.

Najlepiej ujął to św. Paweł: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13, 4-8). Miłość jest Boskim światłem i radością, którą świętujemy w Boże Narodzenie. Miłość do Boga obejmuje nas wszystkich, w tym członków rodziny i przyjaciół, których mogliśmy stracić w ciągu ostatniego roku, i wspominamy ich z głębokim uczuciem miłości i przywiązania.

Dzisiejsza Ewangelia (Łk 2, 1-20) opowiada o przybyciu Józefa i Marii do Betlejem. Betlejem było rodzinnym miastem Józefa, do którego udał się, aby zarejestrować swoją rodzinę w ramach spisu ludności. Po przybyciu nadszedł czas porodu Maryi. W gospodzie nie było miejsca. Kiedy Jezus się narodził, owinięto Go w pieluszki i położono w żłobie. Betlejem było miastem, w którym miał miejsce wyjątkowy cud z nieba. Aniołowie ogłosili dobrą nowinę pieśniami i pochwałami. Pasterze stali się pierwszymi naocznymi świadkami. Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę, przybyli ze swoimi darami. To były pierwsze Święta Bożego Narodzenia.

Gdzie jest dzisiaj Betlejem? Gdzie spotykamy cud Bożego Narodzenia w naszych czasach? Dziś Betlejem jest miejscem, gdzie ludzie wiary i odwagi wypełniają Boże przewodnictwo, tak jak Józef i Maria. Dzisiejsze Betlejem jest miejscem, w którym ludzie wierzący i pobożni śpiewają modlitwy i uwielbienia Boga, tak jak aniołowie śpiewali w poranek Bożego Narodzenia. Dziś Betlejem jest miejscem, gdzie wierni pokornie dają świadectwo o darze Chrystusa słowem i czynem, tak jak czynili to pasterze w swoich czasach. Betlejem jest dziś miejscem, gdzie myślący ludzie dobrej woli odczytują znaki czasu i odnajdują drogę do Chrystusa z darami wdzięczności, jak czynili to Mędrcy.

Betlejem jest dzisiaj naszym zgromadzeniem ku uwielbieniu Boga. Betlejem to każda Boska Liturgia. Betlejem to kochająca i troskliwa parafia chrześcijańska. Betlejem znajduje się w każdej osobie, rodzinie lub wspólnocie, w której Chrystus „narodził się” i w której mieszka i działa, promieniując światłem i radością.

Noc narodzin Chrystusa! Święta noc, noc piękna i cudów! Niech światło i radość z Jego narodzin towarzyszą nam tej nocy i każdego dnia naszego życia, przynosząc także niezliczone inne błogosławieństwa, takie jak prawda, miłość, pokój, jedność, harmonia, sprawiedliwość i życzliwość dla wszystkich ludzi na ziemi.

Pozdrówmy się świątecznym pozdrowieniem: Chrystus się rodzi! Sławmy Go! Amen!

o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

za: skepseis.us

fotografia: jarek /orthphoto.net/