polska: Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Aleksander Mokrauz, 03 stycznia 2023

W dniach 30-31 grudnia 2022 roku, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego, w Morochowie odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko–Gorlickiej, połączone z rekolekcjami bożonarodzeniowymi.

Na wydarzenie przybyła młodzież ze wszystkich dekanatów diecezji, obecny był również wiceprzewodniczący ds. gospodarczych Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce – Marek Kuptel oraz duchowni w osobach: ks. Juliana Felenczaka – diecezjalnego opiekuna BMP, a także ks. Jana Antonowicza, ks. Marka Gocko, ks. Jarosława Grycza i ks. Michała Konyka.

Wydarzenie rozpoczęło się w piątkowy poranek, 30 grudnia. Po przyjeździe wszystkich uczestników i wspólnie przygotowanym śniadaniu poprzez wspólną modlitwę oficjalnie otwarto Walne Zgromadzenie, które w tym roku miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W pierwszej kolejności, po powitaniu wszystkich uczestników i gości, zaprezentowano uczestnikom sprawozdanie z działalności Bractwa w latach 2019-2022, po którym zarządowi jednomyślnie udzielono absolutorium. Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów. W składzie Zarządu na kolejną kadencję pozostali: przewodnicząca Natalia Urda, wiceprzewodniczący i sekretarz Aleksander Mokrauz, wiceprzewodniczący Dawid Strzałka, skarbnik Jakub Antonowicz oraz członkowie zarządu: Łukasz Kopcza i Tomasz Bolech. W ramach wyborów uzupełniających powołano nowych członków zarządu: Dawida Lorczyka, Natalię Dziambę, Kamilę Korabiowską oraz Wiktora Sorokę. Ostatnim punktem obrad Walnego Zgromadzenia były podziękowania za zaangażowanie i pracę dla dobra Cerkwi wszystkim dotychczasowym członkom zarządu oraz gratulacje nowo wybranym. Omówiono również podstawowe zadania, jakie będą stać przed Bractwem podczas kolejnej kadencji. Młodzież złożyła szczególne wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie i serce wkładane w działalność Bractwa swojemu diecezjalnemu opiekunowi – ks. Julianowi Felenczakowi, któremu wręczono pamiątkową fotografię.

Po oficjalnym zamknięciu Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji zaplanowanego na ten dzień programu integracyjno-kulturalnego, w ramach którego odbyła się wycieczka autokarowa po ziemi sanockiej. Była to nie tylko wspaniała okazja do głębszego zapoznania się z historią naszej Cerkwi, ale także do wzajemnego poznawania się - należy bowiem zauważyć, że dla części uczestników było to pierwsze lub jedno z pierwszych tego typu wydarzeń organizowanych przez Bractwo, w których brali udział. W ramach realizacji programu integracyjno – kulturalnego rozbrzmiała modlitwa młodzieży w murach cerkwi p.w. Św. Michała Archanioła w Zagórzu, cerkwi p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Dziurdziowie oraz w ruinach cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego w Berezce, na której miejscu już w 1444 roku funkcjonowała prawosławna świątynia.

W ramach wycieczki zorganizowano również spacer po największej w Polsce zaporze wodnej w Solinie. Niezwykle ciekawym punktem wycieczki było odwiedzenie Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach, gdzie młodzież została przyjęta przez ks. Bogdana Janika – dyrektora ośrodka. Na terenie centrum, mimo zimowej pory, zwiedzono ogród biblijny – miejsce, gdzie zostały chronologicznie odwzorowane najważniejsze budynki, miejsca i rośliny, które spotykamy w Starym Testamencie: np. Świątynia Salomona, gorejący krzew, góra Synaj. Szczególnie interesujący był jednak spacer po parku miniatur, gdzie znajduje się około 140 drewnianych cerkwi i kościołów, które można znaleźć na terenach diecezji przemysko-gorlickiej oraz części sąsiadującej ziem Słowacji i Ukrainy. Niemal każdy znalazł tam miniaturę bliskiej mu cerkwi. Jadąc autokarem, przy śpiewie kolęd młodzież przejeżdżała wokół wielu bezcennych historycznie dla nas miejsc, gdzie stały w przeszłości liczne prawosławne monastery i cerkwie, o których opowiadał ks. Julian Felenczak.

Po powrocie z wycieczki udano się na nabożeństwo wieczorne do cerkwi p.w. Spotkania Pańskiego w Morochowie – jedynej świątyni w Polsce pod tym wezwaniem. Podczas nabożeństwa, które było celebrowane przez ks. Michała Konyka, młodzież przystąpiła do sakramentu spowiedzi, zaś teksty czytali członkowie zarządu BMP naszej diecezji, będący jednocześnie alumnami Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – lektor Dawid Strzałka i lektor Jakub Antonowicz.

Po zakończeniu nabożeństwa młodzież wykorzystała wieczór na wspólne rozmowy z duchownymi, które dotyczyły niezwykle ważnych zagadnień poruszanych w okresie rekolekcyjnym. Rozmawiano m.in. o znaczeniu sakramentu Eucharystii, o problemach, które spotykają każdego z nas, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed dzisiejszą prawosławną młodzieżą. Czas spożytkowano również na oglądanie pamiątkowych fotografii z wydarzeń dotyczących Bractwa w poprzednich latach i zastanawiano się do jakich inicjatyw można powrócić, a jakie jeszcze powinny zostać w przyszłości podjęte.

W sobotni poranek znów zebrano się w cerkwi p.w. Spotkania Pańskiego w Morochowie, gdzie zwieńczeniem rekolekcji była św. Liturgia pod przewodnictwem ks. Jana Antonowicza, który zwrócił się z pouczającym słowem do młodzieży i parafian, którzy tego dnia również przybyli na nabożeństwo.

Po zakończeniu Liturgii i wspólnym śniadaniu dokonano podsumowania dwudniowego wydarzenia. Nowo wybrany zarząd wraz z opiekunami duchowymi i innymi uczestnikami Walnego Zgromadzenia określił najważniejsze zadania, które będą stać przed Bractwem w nadchodzącym roku. Wyciągnięto również wnioski oraz podsumowano dotychczasowe działania Bractwa i zgodnie stwierdzono, że wszystkie dotychczasowe inicjatywy, z których najważniejszymi niezmiennie pozostają pielgrzymki: na Świętą Górę Jawor i na święto ku czci św. Maksyma Gorlickiego, powinny być kontynuowane, a ich organizacja udoskonalana.

Raz jeszcze podziękowano JE arcybiskupowi Paisjuszowi za błogosławieństwo na działalność Bractwa oraz wszystkim uczestnikom i duchownym za przybycie i aktywne uczestnictwo. Spotkanie zakończono modlitwą oraz wspólnym „Mnohaja lita!”.

zdjęcia: Archiwum BMP Diecezji Przemysko-Gorlickiej