polska: Poświęcenie cerkwi katedralnej W Gorlicach

Poświęcenie cerkwi katedralnej W Gorlicach

Jakub Antonowicz, 03 stycznia 2023

Na chwałę Boga Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, poświęcona została katedralna cerkiew w Gorlicach ku czci Świętej i Życiodajnej Trójcy.
 
31 grudnia 2022 r., Jego Ekscelencja Arcybiskup Paisjusz, Ordynariusz Diecezji Przemysko-Gorlickiej, po zakończeniu kapitalnego remontu wnętrza gorlickiej katedry dokonał obrzędu jej poświęcenia wraz z oświęceniem nowego Prestoła. Władyce asystowało duchowieństwo dekanatów gorlickiego i krynickiego oraz protodiakon Antoni Jary.

Przed rozpoczęciem poświęcenia arcybiskup Paisjusz zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym objaśnił porządek „Obrzędu poświęcenia cerkwi” i wezwał do wspólnej usilnej modlitwy. Obrzęd poświęcenia, jak i Św. Liturgię upiększył swym śpiewem Chór Parafii Katedralnej w Gorlicach pd. lektora Anatola Hetcha – piękny śpiew, głębia wznoszonych modlitw, nastrój duchowego wyciszenia – to wszystko dało nam możliwość przeżycia tej uroczystości w szczególny sposób, wszyscy mogliśmy powiedzieć, iż czuliśmy się jak w niebie.

Obrzęd poświęcenia świątyni jest jak Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce wybrane przez Pana Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią.

Podczas pierwszej św. Liturgii sprawowanej w odnowionej i nowo poświęconej katedrze wzniesiono modlitwy za ofiarodawców i budowniczych gorlickiej cerkwi, w tym śp. arcybiskupa Adama, a także zmarłych parafian. Brzmiała także modlitwa o pokój w Ukrainie i za ofiary „Akcji Wisła”.

Na zakończenie władyka Paisjusz skierował swe słowa wdzięczności do wszystkich, którzy przyczynili się w ostatnich latach do upiększenia naszej katedry. Przeprowadzono m.in. malowanie jej zewnętrznej elewacji, wymianę okien, złocenie kolejnych elementów ikonostasu, remont kapitalny podłogi wraz z montażem ogrzewania podłogowego oraz zakup nowego wyposażenia - nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak wielu prac, gdyby nie ofiarność wszystkich wiernych naszej Cerkwi i nie tylko – kontynuował arcypasterz. Nasza 100-osobowa wspólnota parafialna dziś wyraża wszystkim ofiarodawcom serdeczne słowa wdzięczności.

Arcybiskup podziękował także rezydentowi Katedry, ks. mitratowi Bazylemu Gałczykowi, za trud jej budowy i dzisiejszemu proboszczowi ks. mitratowi Romanowi Dubecowi za kontynuację tego wielkiego dzieła i dbanie o jej piękno i estetykę.
 
„Jak wysokiego firmamentu, tak i na niskościach pokazałeś piękno
świętego przybytku Twojej chwały, Panie, umocnij więc go na wieki wieków i
przyjmij nasze nieustannie w nim zanoszone Tobie modlitwy, za życie wszystkich i
zmartwychwstanie” (troparion z obrzędu poświęcenia świątyni).

tekst i zdjęcia: lektor Jakub Antonowicz