polska: Pielgrzymka do Milejczyc

Pielgrzymka do Milejczyc

Sławomir Nazaruk, 29 grudnia 2022

16 grudnia Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkę do parafii w Milejczycach na wieczorne nabożeństwo - wsienoszczoje bdienije z okazji święta wielkomęczennicy Barbary, patronki miejscowej cerkwi. Podróż odbywała się z wydłużonym czasem jazdy w drodze do Milejczyc, szczególnie przez Białystok i na trasie do Zabłudowa, w związku z trudnymi, zimowymi warunkami - śnieżyca!

Całonocne czuwanie celebrowali proboszcz miejscowej parafii ojciec Marek Drużba i ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii w Mielniku. Uczestnicząc w nabożeństwie, pielgrzymi mogli także podziwiać wystrój cerkwi w Milejczycach, która bardzo pięknie przedstawia się zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, w czym wielka zasługa o. Jana Kulika, proboszcza w latach 2011-2021. Znajduje się tutaj wiele ikon, w tym słynąca cudami ikona św. Mikołaja oraz relikwie świętych. Po nabożeństwie ojciec Marek podziękował pielgrzymom z Białegostoku i Mielnika za przybycie na świąteczne nabożeństwo pomimo trudnych warunków pogodowych.

Modlitewny pobyt w Milejczycach zwieńczyły pamiątkowe zdjęcia na tle cerkwi.

Milejczyce to znaczące miejsce dla Prawosławia w naszym kraju. Świątynie prawosławne i parafia w tej miejscowości istniały co najmniej od początku XVI wieku. Pierwsze pisemne wzmianki o istnieniu cerkwi pochodzą z 1516 roku - istniały wówczas dwie cerkwie - św. Barbary i św. Mikołaja. Proboszczem parafii w latach 1937-1973 był o. Teodor Tokarewski, który stworzył kronikę parafialną obejmującą lata 1901-1963, korzystając z kroniki prowadzonej przez poprzedników. Piękną historię parafii wzbogaca też fakt, iż na soborze antyunijnym w Brześciu na dokumencie przeciw przyjęciu Unii brzeskiej widnieje podpis duchownego z Milejczyc, Leontija.

Wszyscy zainteresowani historią Milejczyc powinni sięgnąć do wydawnictwa Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - pisma "Bielski Hostineć", nr 1/2016, który prawie w całości jest poświęcony historii miejscowości i parafii.

Należy też wspomnieć, iż Milejczyce to bardzo ważny punkt na trasach sierpniowych pielgrzymek na św. Górę Grabarkę. To przez Milejczyce prowadziła w 1986 roku pierwsza nieoficjalna (bez pozwolenia ówczesnych władz) pielgrzymka piesza z Białegostoku (a dokładnie z Zabłudowa) na święto Przemienienia Pańskiego na Grabarce, zorganizowana z błogosławieństwa ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej, obecnie Jego Eminencji Metropolity Sawy, przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Dziecezji Białostocko-Gdańskiej. Ówczesny proboszcz milejczyckiej parafii o. Antoni Czapko nie uląkł się odwiedzin przedstawicieli "służb" odradzających przyjęcie "nielegalnych pielgrzymów". Przyjął, nakarmił i zorganizował odpoczynek przed ostatnim etapem. Uczestnikami tamtej pielgrzymki było również trzech studentów prawosławnego seminarium duchownego z Czechosłowacji!