Inwestycje budowlano-remontowe w POM ELEOS w Gładyszowie

27 grudnia 2022

W roku 2022 Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie przeprowadził inwestycje budowlano-remontowe.

Jedną z nich była realizacja projektu ze środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – edycja 2022 r. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie wyremontował pomieszczenia prowadzonych przez siebie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podczas prac remontowych wykonaliśmy malowanie oraz wymianę paneli podłogowych w pomieszczeniach/pracowniach WTZ-u: w sali terapii (sala gospodarstwa domowego), sali haftu i szycia, sali komputerowej, w pokoju psychologicznym, pokoju rękodzieła artystycznego, pokoju-magazynie oraz remont kąta sanitarnego zlokalizowanego w pracowni/sali szycia i haftu (malowanie, montaż nowej umywalki wraz z baterią).

Kolejną inwestycją była budowa tzw. łącznika, który umożliwia naszym podopiecznym sprawne poruszanie się pomiędzy dwoma budynkami: „starym” eleosem (gdzie znajdują się pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Mieszkania Chronione) i „nowym” eleosem (gdzie gościmy uchodźców wojennych z Ukrainy) – łącznik został oddany w pełni do użytku. Była to bardzo kosztowna inwestycja, która skupiała się głównie na etapach prac wykończeniowych wymagających sporego zaangażowania i nakładów finansowych.

W ramach prac wykonaliśmy: elewację zewnętrzną łącznika wraz z malowaniem ścian zewnętrznych; podbitkę wokół łącznika; wylewki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady przy pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto ociepliliśmy strop i zamontowaliśmy podwieszany sufit łącznika. Zostały także położone tynki i pomalowane ściany wewnętrzne łącznika. Zamontowaliśmy drzwi przeciwpożarowe i drugie drzwi dwuskrzydłowe przy wejściu na „nowy” eleos. Ostatnie prace polegały na ułożeniu paneli wraz z listwami przypodłogowymi.

Poczynione bardzo ważne inwestycje pozwoliły zakończyć najpilniejsze prace budowlano-remontowe w budynkach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gładyszowie.

POM ELEOS w Gładyszowie
zdjęcia: archiwum POM ELEOS w Gładyszowie