Rekolekcje w monasterach w Sakach i Zaleszanach

27 grudnia 2022

W dniach 23-25 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski miały miejsce rekolekcje młodzieży Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Wzięli w nich udział członkowie bractw parafialnych z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Warszawy, Orli, Werstoku i Siemiatycz. Dziewczęta spędziły ten czas w domu zakonnym św. wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach, a chłopcy w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.

Piątkowy wieczór rozpoczął się wieczornym nabożeństwem. Pozostałą część wieczoru młodzież wykorzystała na zapoznanie się oraz poznanie historii monasterów, w których się znajdowała. Nie zabrakło też czasu na wspólne kolędowanie. Sobota rozpoczęła się św. Liturgią. Po śniadaniu uczestnicy rekolekcji otrzymali swoje posłuszanija, czyli prace na rzecz monasteru, którymi zajmowali się do obiadu. Po obiedzie był czas na indywidualne przemyślenia. Popołudnie dziewczęta i chłopcy spędzili w monasterze w Sakach. Odbyło się tam spotkanie z ks. Tomaszem Stempą na temat sakramentu spowiedzi. Duchowny wskazał na znaczenie tego sakramentu oraz opowiedział o nim od strony praktycznej. Księdzu Tomaszowi towarzyszyli: ihumen Włodzimierz – przełożony monasteru w Sakach oraz ks. Andrzej Żukowicki – przewodniczący opiekunów BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej, którzy również wnieśli swój duchowy wkład w przygotowanie młodzieży do spowiedzi. Po spotkaniu wszyscy uczestniczyli w całonocnym czuwaniu w monasterze w Sakach, podczas którego przystąpili do sakramentu spowiedzi. Po kolacji dziewczęta i chłopcy, w swoich monasterach, odczytali modlitwy przed św. Eucharystią. Zwieńczeniem spotkania było uczestnictwo młodzieży w niedzielnej św. Liturgii w Zaleszanach. Każdy uczestnik przystąpił do św. Eucharystii. Na koniec wszyscy zjedli wspólny obiad, podczas którego ze słowem do młodzieży zwróciła się mniszka Katarzyna, przełożona monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach, która opowiedziała o realiach życia młodych ludzi oraz udzieliła cennych wskazówek, jak radzić sobie z codziennymi problemami.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania siostrom i braciom z monasterów w Zaleszanach i Sakach za miłe przyjęcie, za możliwość wyciszenia się i refleksji nad sobą.

tekst i zdjęcia: Aleksandra Rogoza

za: orthodox.pl