polska: Święto św. Mikołaja Cudotwórcy w Hajnówce

Święto św. Mikołaja Cudotwórcy w Hajnówce

20 grudnia 2022

Każdego dnia Cerkiew wspomina świętych hierarchów, męczenników i mnichów. Niewielu z nich jest znanych całemu światu. Wyjątkiem jest św. Mikołaj Cudotwórca, biskup Miry w Licji (obecnie miasto Demre w Turcji). Pamięć tego wielkiego świętego uroczyście obchodzona jest w soborze św. Trójcy w Hajnówce. W dzień święta sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście dziekana Dekanatu Hajnowskiego, ks. mitrata Michała Niegierewicza i przybyłego duchowieństwa.

Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Eliasz Suproniuk z Czyż. Kaznodzieja odniósł się do życia św. Mikołaja, akcentując przytoczone z troparionu poświęconego świętemu trzy chrześcijańskie cnoty. Tymi cnotami jawią się wiara, łagodność i wstrzemięźliwość. Ksiądz Eliasz odnosząc się do ostatniej z nich powiedział: „Cerkiew wychwala św. Mikołaja i nazywa Go nauczycielem wstrzemięźliwości. Cnota ta przejawia się w wielu aspektach naszego codziennego życia. Niestety, nie zawsze zwracamy na nią naszą uwagę, szczególnie wtedy, gdy potrzebna jest nam ona w walce z grzechem i namiętnościami”.

Na zakończenie głos zabrał biskup Paweł. Hierarcha złożył życzenia wszystkim zgromadzonym, szczególnie noszącym imię św. Mikołaja. Jego Ekscelencja przypomniał wiernym, że pierwsza hajnowska świątynia była pod wezwaniem hierarchy z Miry, dlatego też hajnowianie darzą św. Mikołaja wielkim szacunkiem. Znając żywot świętego – podkreślił biskup Paweł – także i my wszyscy powinniśmy się zwracać do niego z naszymi modlitwami, problemami dnia codziennego, bowiem św. Mikołaj jawi się naszym wielkim orędownikiem przed tronem Boga.

tekst i zdjęcia: ks. Rafał Wawreniuk

za: orthodox.pl