polska: Chirotonia diakońska w katedrze św. Marii Magdaleny

Chirotonia diakońska w katedrze św. Marii Magdaleny

19 grudnia 2022

18 grudnia 2022 roku, w XXVII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, centralnej św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry.

Po odczytaniu św. Ewangelii kazanie wygłosił ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, który odwołując się do niedzielnego czytania ewangelicznego o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, wskazał na potrzebę wdzięczności względem Boga. W trakcie kazania nie zabrakło odniesień do konsumpcyjnej teraźniejszości, skoncentrowanej na sobie i własnych potrzebach. Kaznodzieja, cytując św. Jana Chryzostoma, powiedział, że nasza wdzięczność nie jest potrzebna Bogu, ani nie może nic dodać do natury Boga. Jest niezbędną człowiekowi, ponieważ uczy pokory i może odmienić ludzkie życie.

W trakcie św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Tomaszowi Kuprjanowiczowi.

Diakon dr Tomasz Kuprjanowicz urodził się w 1979 roku w Warszawie w rodzinie ks. Włodzimierza i matuszki Heleny. Od najmłodszych lat był zaangażowany w życie cerkiewne, pomagając ojcu, następnie przysługując w katedrze metropolitalnej podczas nabożeństw odprawianych przez metropolitę Bazylego. W latach 1998 – 2010 pełnił obowiązki subdiakona Jego Eminencji metropolity Sawy. W 1999 roku po zadaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 2003 roku uzyskał tytuł licencjata teologii prawosławnej. 31 sierpnia 2003 roku Jego Eminencja metropolita Sawy udzielił mu święceń lektorskich. Kontynuując naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1 lipca 2005 roku obronił tytuł magistra teologii prawosławnej, zaś 10 kwietnia 2019 roku dysertację doktorską. Od 1 października 2018 roku jest doktorantem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 21 lipca 2019 roku wraz z Agnieszką Ulianiuk otrzymał sakrament małżeństwa. 9 maja 2020 roku z rąk Jego Eminencji Metropolity Sawy przyjął chirotesję subdiakońską.

zdjęcia: protodiakon Rafał Dmitruk, Piotr Dądela

za: orthodox.pl