Walne Zgromadzenie BMP w Chełmie

19 grudnia 2022

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Chełmie odbyło się jubileuszowe, 40. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwsi uczestnicy wydarzenia, z racji znacznej odległości od swoich miejscowości, przybyli na miejsce już w piątek, 16 grudnia. Dzięki staraniom proboszcza miejscowej parafii św. Jana Teologa, ks. dr. Jarosława Szczura, mieli możliwość przenocowania w jednej z miejscowych szkół.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się św. Liturgią celebrowaną w chełmskiej katedrze przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Po lekturze Ewangelii hierarcha zwrócił się do zebranej młodzieży. Dobitnie zwrócił uwagę na wielowiekową historię prawosławia na ziemi chełmskiej, podkreślając także mnogość tragicznych wydarzeń, których doświadczyła Cerkiew na tym terenie. Ukazując paralele między losami św. wielkiej męczennicy Barbary, której modlitewna pamięć była obchodzona tego dnia oraz wydarzeniami z historii najnowszej, związanymi z ofiarą Męczenników Chełmskich i Podlaskich, arcybiskup Abel przestrzegł młodzież, aby stale rozwijała swoją prawosławną świadomość. Jego Ekscelencja zauważył, że poprzez głębokie osadzenie w tradycji Cerkwi młody człowiek może przeciwdziałać negatywnym procesom, które dotykają współczesny świat.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywały się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Przybyłą młodzież oraz licznych opiekunów duchowych jeszcze raz przywitał arcybiskup Abel, wyrażając nadzieję, że czas spędzony w mieście, w którym znajduje się najstarsza w Polsce prawosławna katedra biskupia, będzie owocny. Hierarcha przekazał pozdrowienia Jego Eminencji metropolity Sawy oraz arcybiskupa Grzegorza, opiekuna Bractwa z ramienia Soboru Biskupów. Następnie głos zabrała Aneta Szostak, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu z chełmskiego magistratu, która przywitała wszystkich przybyłych w imieniu prezydenta Miasta Chełma Jakuba Banaszka. W adresie skierowanym do młodzieży prezydent wyraził uznanie dla dotychczasowej działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz zadowolenie z faktu, że właśnie Chełm gości tegoroczne Walne Zgromadzenie.

Jako kolejny głos zabrał Aleksander Wasyluk, ustępujący koordynator do spraw młodzieży Cerkwi w Polsce. Pokrótce przedstawił najważniejsze aspekty swojej dwuletniej pracy na tym stanowisku, w sposób szczególny akcentując zagadnienia, na których, jak zauważył, powinni skupiać się jego następcy. Zrelacjonował również aktualny stan prac remontowych w ośrodku w Białowieży.

Następnie rozpoczęła się część robocza zgromadzenia. Delegaci zostali zapoznani z merytorycznym i finansowym sprawozdaniem przygotowanym przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a także sprawozdaniem i opinią Komisji Rewizyjnej BMP. Po tym odbyło się głosowanie, w wyniku którego zarządowi jednogłośnie przyznano absolutorium. Dalszy etap spotkania upłynął pod znakiem wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej bractwa. W ich wyniku wakujące stanowisko objął Michał Mirończuk.

Zwieńczeniem obrad Walnego Zgromadzenia była część poświęcona na zgłaszanie wolnych wniosków. W jej trakcie wywiązała się żywa dyskusja dotycząca niektórych aspektów funkcjonowania bractwa, m.in. organizowanych przez Zarząd Centralny form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przyszłości czasopisma „Arche”, współpracy zagranicznej oraz potrzeby modernizacji statutu organizacji.

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce jest najwyższą władzą wśród struktur terenowych tejże organizacji. Zgodnie z uchwalonym w 1997 roku statutem bractwa powinno odbywać się raz do roku, możliwe jest także zwołanie Zgromadzenia Nadzwyczajnego. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie-delegaci bractwa w liczbie dwóch delegatów z każdej jednostki organizacyjnej bractwa. Niepisaną tradycją jest, aby każdego roku obywało się ono w różnych zakątkach Polski, tak, aby zapewnić możliwość równego uczestnictwa w nim młodzieży ze wszystkich diecezji naszej Cerkwi.

Grzegorz Garbuz
zdjęcia: archiwum ZC BMP w Polsce

za: orthodox.pl