XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 13 grudnia 2022

11 grudnia odbyło się XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku.

Doroczne walne zebranie Bractwa rozpoczęło się uczestnictwem Bratczyków w Świętej Liturgii w soborze św. Mikołaja, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Obrady odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wśród zaproszonych gości byli Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub i proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ojciec dr hab. Marek Ławreszuk.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Bractwa Sławomir Nazaruk, który powitał przybyłych gości oraz Bratczyków.

W swoim słowie Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub podkreślił znaczenie okresu, w którym się znajdujemy - postu przed Świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. W Prawosławiu ten czas charakteryzuje się wyciszeniem, skupieniem, zadumą, aby odpowiednio, godnie przygotować się do przeżywania wcielenia Samego Boga! Abp Jakub, nawiązując do Pisma Świętego, mówił też o znaczeniu dobrych uczynków, dzięki którym nasze imiona znane są Bogu. Jego Ekscelencja podziękował Bractwu za działalność i życzył, aby Bractwo swą działalnością świadczyło o Prawosławiu, było przykładem dla innych i ukazywało drogę do Cerkwi.

Swoje wystąpienie na temat: "Przykład nauczania Patronów Bractwa" ojciec Marek Ławreszuk rozpoczął od stwierdzenia, że od czasu do czasu należy przypomnieć znaczenie nazwy - patronów Bractwa. Przybliżył też tzw. teologię imienia. W Starym Testamencie Semici mieli tendencję, aby nazywać po imieniu rzeczy, które są zrozumiałe. Jeśli więc Żydzi coś nazywali, to znaczy, że rozumieli, co to jest i panowali nad tym. Widzimy to już w Księdze Rodzaju podczas stworzenia świata i nadawania imion zwierzętom.

Następnie ojciec Marek podkreślił znaczenie dla Bractwa imion patronów - świętych Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego oraz przeszedł do charakterystyki poszczególnych postaci. Św. Bazyli Wielki był wybitnym organizatorem życia cerkiewnego i monastycznego, organizował i roztaczał opiekę nad ubogimi. Podstawą jego reguły dla mnichów był równomierny podział i poświęcenie doby na 3 części - Bogu (modlitwa), pracy i odpoczynkowi. Pozostawił po sobie wielką spuściznę - homilie, komentarze, pouczenia, czyn Liturgii. Skomentował większość ksiąg Pisma Świętego, w tym Księgę Psalmów. Psalmy wchodzą w skład każdego prawosławnego nabożeństwa, a więc wskazanym jest rozumieć je i korzystać z bogactwa jego myśli. Św. Grzegorz Teolog wniósł bardzo wielki wkład w odrodzenie prawdziwej wiary w Konstantynopolu, w którym przez 40 lat IV wieku obecna była herezja arianizmu. Jego wielką cechą była skromność - nie krytykował, lecz wyjaśniał i dzięki jego słowom oraz postawie ci, którzy zbłądzili, zrozumieli swój błąd. Środki zbawienia są dane wszystkim i prawdą jest, że "jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest", ale nie ma jednej drogi do zbawienia. Jest on przykładem nauczyciela i praktyka! Św. Jan Chryzostom-Złotousty był wspaniałym oratorem. Pozostawił po sobie komentarze do Pisma Świętego, homilie, modlitwy, pouczenia i czyn Liturgii. Zwracał uwagę na gospodarność duchownych i pomoc potrzebującym. Podkreślał znaczenie pokrewieństwa ducha, które opiera się "na wspólnej wierze i Eucharystii".

Trzej wielcy hierarchowie budowali relacje, nauczali, służyli swym przykładem, zostawili w spadku nie wspaniałe budowle, świątynie, ale bogatą, nieprzemijającą spuściznę! Na tym przykładzie bazuje Bractwo, w prostych rzeczach - spotkaniach, rozmowach, integracji, pielgrzymkach, rekolekcjach -gowienijach, itp.. I to jest dobre gospodarowanie.

Dalszymi punktami obrad było sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusja nad działalnością Bractwa. Do priorytetów tej działalności należą: spotkania modlitewne, pielgrzymki, wydawnictwa, spotkania tematyczne, wspieranie monasterów, cotygodniowe pielgrzymowanie z ikoną Matki Bożej wokół Białegostoku, pomoc potrzebującym, także poza granicami kraju.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.