polska: XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 13 grudnia 2022

11 grudnia odbyło się XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku.

Doroczne walne zebranie Bractwa rozpoczęło się uczestnictwem Bratczyków w Świętej Liturgii w soborze św. Mikołaja, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Obrady odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wśród zaproszonych gości byli Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub i proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ojciec dr hab. Marek Ławreszuk.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Bractwa Sławomir Nazaruk, który powitał przybyłych gości oraz Bratczyków.

W swoim słowie Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub podkreślił znaczenie okresu, w którym się znajdujemy - postu przed Świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. W Prawosławiu ten czas charakteryzuje się wyciszeniem, skupieniem, zadumą, aby odpowiednio, godnie przygotować się do przeżywania wcielenia Samego Boga! Abp Jakub, nawiązując do Pisma Świętego, mówił też o znaczeniu dobrych uczynków, dzięki którym nasze imiona znane są Bogu. Jego Ekscelencja podziękował Bractwu za działalność i życzył, aby Bractwo swą działalnością świadczyło o Prawosławiu, było przykładem dla innych i ukazywało drogę do Cerkwi.

Swoje wystąpienie na temat: "Przykład nauczania Patronów Bractwa" ojciec Marek Ławreszuk rozpoczął od stwierdzenia, że od czasu do czasu należy przypomnieć znaczenie nazwy - patronów Bractwa. Przybliżył też tzw. teologię imienia. W Starym Testamencie Semici mieli tendencję, aby nazywać po imieniu rzeczy, które są zrozumiałe. Jeśli więc Żydzi coś nazywali, to znaczy, że rozumieli, co to jest i panowali nad tym. Widzimy to już w Księdze Rodzaju podczas stworzenia świata i nadawania imion zwierzętom.

Następnie ojciec Marek podkreślił znaczenie dla Bractwa imion patronów - świętych Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego oraz przeszedł do charakterystyki poszczególnych postaci. Św. Bazyli Wielki był wybitnym organizatorem życia cerkiewnego i monastycznego, organizował i roztaczał opiekę nad ubogimi. Podstawą jego reguły dla mnichów był równomierny podział i poświęcenie doby na 3 części - Bogu (modlitwa), pracy i odpoczynkowi. Pozostawił po sobie wielką spuściznę - homilie, komentarze, pouczenia, czyn Liturgii. Skomentował większość ksiąg Pisma Świętego, w tym Księgę Psalmów. Psalmy wchodzą w skład każdego prawosławnego nabożeństwa, a więc wskazanym jest rozumieć je i korzystać z bogactwa jego myśli. Św. Grzegorz Teolog wniósł bardzo wielki wkład w odrodzenie prawdziwej wiary w Konstantynopolu, w którym przez 40 lat IV wieku obecna była herezja arianizmu. Jego wielką cechą była skromność - nie krytykował, lecz wyjaśniał i dzięki jego słowom oraz postawie ci, którzy zbłądzili, zrozumieli swój błąd. Środki zbawienia są dane wszystkim i prawdą jest, że "jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest", ale nie ma jednej drogi do zbawienia. Jest on przykładem nauczyciela i praktyka! Św. Jan Chryzostom-Złotousty był wspaniałym oratorem. Pozostawił po sobie komentarze do Pisma Świętego, homilie, modlitwy, pouczenia i czyn Liturgii. Zwracał uwagę na gospodarność duchownych i pomoc potrzebującym. Podkreślał znaczenie pokrewieństwa ducha, które opiera się "na wspólnej wierze i Eucharystii".

Trzej wielcy hierarchowie budowali relacje, nauczali, służyli swym przykładem, zostawili w spadku nie wspaniałe budowle, świątynie, ale bogatą, nieprzemijającą spuściznę! Na tym przykładzie bazuje Bractwo, w prostych rzeczach - spotkaniach, rozmowach, integracji, pielgrzymkach, rekolekcjach -gowienijach, itp.. I to jest dobre gospodarowanie.

Dalszymi punktami obrad było sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusja nad działalnością Bractwa. Do priorytetów tej działalności należą: spotkania modlitewne, pielgrzymki, wydawnictwa, spotkania tematyczne, wspieranie monasterów, cotygodniowe pielgrzymowanie z ikoną Matki Bożej wokół Białegostoku, pomoc potrzebującym, także poza granicami kraju.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.