Rusza rekrutacja do projektu "Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu na rzecz parafii"

Adrian Kazimiruk, 09 sierpnia 2016

Stowarzyszenie OrthNet rozpoczyna nowy projekt: Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu na rzecz parafii. W jego ramach wolontariusze pod okiem ekspertów przeprowadzą digitalizację pięciu obiektów sakralnych w diecezji lubelsko-chełmskiej.

Prawosławie to religia, która od setek lat współistnieje w harmonii z innymi wyznaniami, szczególnie na tzw. Wschodniej ścianie naszego kraju, jego obecność i wynikająca z niej różnorodność to niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe ale także materialne, czego przykładem mogą być stare, zabytkowe cerkwie Lubelszczyzny.

Celem projektu jest zaangażowanie grupy wolontariuszy do pracy na rzecz dziedzictwa Cerkwi i wspólnot lokalnych skupionych wokół parafii prawosławnych położonych w województwie lubelskim. Zadanie polega na szczegółowej digitalizacji pięciu zabytkowych obiektów sakralnych. Podejmą się go wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem Orthnet. Wyjazd będzie trwał 10 dni. W jego trakcie uczestnicy przeprowadzą pełną digitalizację pięciu cerkwi, której efekty podzielić można na trzy części: film (w tym z lotu ptaka), zdjęcia (zewnątrz i wewnątrz cerkwi) oraz panoramy 3D (umożliwiająca wirtualne wycieczki po obiekcie).

Projekt odbędzie się w dniach 20-29 sierpnia br. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku 17-24 lata, czyli starszą młodzież licealna oraz studentów, z północno-wschodniej Polski. Ponieważ jest to wiek, w którym człowiek zaczyna być świadomy swego pochodzenia, zaczyna się interesować swoimi korzeniami, poszukiwać swojej tożsamości, uczy się chronić dziedzictwo przekazywane mu przez przodków i być za nie odpowiedzialny, to mamy nadzieję, że tematyka obozu zaszczepi w młodych wolontariuszach chęć zgłębienia historii tych terenów, z których pochodzą ich rodziny i nauczy ich szacunku wobec przeszłości, szczególnie w tym wielokulturowym aspekcie.

Projekt jest darmowy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jedyny koszt ponoszony przez uczestników to koszt dojazdu na miejsce.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona przy pomocy formularzy zgłoszeniowych zawierających prośbę o uzasadnienie swojej chęci uczestnictwa w obozie. Formulatrz dostępny tutaj. Działania naszej organizacji kierujemy do osób niezależnie od ich miejsca zamieszkania, pochodzenia, przynależności religijnej. Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres kontakt@cerkiew.pl Niestety, ilość miejsc jest ograniczona do 9 uczestników, więc radzimy nie zwlekać z decyzją.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu grantowego „Wolontariat dla Dziedzictwa 2016”