Pierwsza Boska Liturgia w cerkwi św. męcz. archim. Grzegorza w Białymstoku

08 grudnia 2022

6 grudnia w cerkwi św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku była sprawowana historyczna, pierwsza Boska Liturgia. Przewodniczył jej JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Tego dnia Cerkiew prawosławna w Polsce wspomina pamięć św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze. To w jego cześć wybudowana została cerkiew przy ul. Milowej w Białymstoku. Po wielu latach starań i prac budowlanych, nadeszła możliwość odprawienia pierwszej Boskiej Liturgii w tej świątyni. Parafia św. męcz. Grzegorza została erygowana 1 października 2009 r. i do dziś pozostaje parafią filialną Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku. 16 września 2012 r. w Arcybiskup Jakub dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budująca się cerkiew.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa proboszcz parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ks. mitrat Anatol Fiedoruk, powitał hierarchę, duchowieństwo, oficjalnych gości oraz licznie przybyłych wiernych. Homilię podczas Liturgii wygłosił ks. Piotr Makal.

Ze słowem do zgromadzonych, po zakończonym nabożeństwie zwrócił się również Arcybiskup Jakub. Wspomniał historię uzyskania terenu pod budowę, wyboru świętego, któremu ta cerkiew miała być poświęcona i trudy związane z jej wybudowaniem. Podkreślił, że wszystko dokonało się dzięki woli Bożej. Bez pomocy Najwyższego nie mielibyśmy możliwości zebrać się tego dnia jako wspólnota i wznieść nasze modlitwy. Odwołując się do słów z ewangelii „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”, hierarcha zaznaczył, iż wierzymy, że i dzisiaj Chrystus był pośród nas. Nawiązując do wspólnej modlitwy, Jego Ekscelencja zwrócił uwagę jak ważna jest również wspólna modlitwa w domu, z dziećmi. Następnie Arcybiskup pozdrowił duchownego z Gruzji, który uczestnicząc w Boskiej Liturgii odczytał fragment Ewangelii w języku gruzińskim. Ze słowami podziękowania hierarcha zwrócił się do przedstawicieli władz samorządowych i miasta oraz dyrektorów szkół za to, że pozwolili licznie przybyć uczniom na tę ważną uroczystość. Słowa uznania skierował do dzieci i młodzieży, pocztów sztandarowych i harcerzy, którzy w gorliwej modlitwie wytrwali do końca nabożeństwa. Dziękując proboszczowi ks. mitratowi Anatolowi Fiedorukowi, wyraził wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomagali to dzieło. Arcybiskup zauważył, że była to piękna i ciepła modlitewnie uroczystość i życzył, aby to ciepło i łaski duchowe, które dzisiaj uzyskaliśmy, towarzyszyły w naszym życiu.

Paweł Nasuta

fot.: Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.bialystok.pl