Dzwonnice pełne pamiątek

ks. dr Roman Dubec, 05 grudnia 2022

Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny z Gorlic przygotowało w 2022 r. zadanie pn. "Dzwonnice pełne pamiątek", realizowane w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Głównym celem projektu było uporządkowanie dzwonnic cerkiewnych, a przy okazji zabezpieczenie i zinwentaryzowanie różnego rodzaju przedmiotów i artefaktów znalezionych podczas prac. Bazując na doświadczeniu z realizacji podobnych projektów w latach poprzednich, organizatorzy wiedzieli, że dzwonnice często pełnią rolę swego rodzaju schowków na rzeczy nieprzydatne bądź już nie wykorzystywane w świątyniach. W ten sposób dzwonnice stają się czymś w rodzaju magazynów, często miejscem nieuporządkowanym, zapomnianym, a tym samym pozbawionym opieki. 10 wolontariuszy podczas obozu w okresie wakacyjnym przepracowało 10 dni w różnych obiektach sakralnych na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego.

Wśród wielu przedmiotów odkrytych w dzwonnicach znaleziono ikony, lichtarze, chorągwie, księgi, utensylia. Część z nich mają Państwo możliwość oglądać podczas tej wystawy. Dodatkowym efektem podjętych działań było wykonanie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej znalezionych przedmiotów oraz zaprezentowanie w krynickiej cerkwi prawosławnej najciekawszych znalezisk na wystawie promującej zadanie. Przewiduje się, że część z nich poddana zostanie pracom konserwatorskim i powróci do użytku w świątyniach, bo na pewno są tego warte.

Podczas prac towarzyszyła wolontariuszom ekipa filmowa przygotowująca materiał dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Film „Sztuka pamiętania” zostanie zaprezentowany 5 grudnia w warszawskim kinie Kultura podczas gali wolontariatu - wspólnie dla dziedzictwa.zdjęcia: Archiwum stowarzyszenia