Spotkanie Wszechnicy Kultury Prawosławnej

ks. Andrzej Kuźma, 02 grudnia 2022

Dnia 28 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w ramach spotkań Wszechnicy Kultury Prawosławnej miała miejsce prelekcja Pani profesor Elżbiety Jekatierinczuk-Rudczyk, która jest kierownikiem Katedry Ekologii Wód, Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Pani Profesor od wielu lat bada wody na Podlasiu i w swojej pracy wiele miejsca poświęciła badaniom hydrologicznym wód, które stanowią miejsca kultu ludności prawosławnej. Rezultatem jej wieloletnich prac w tej dziedzinie jest książka „Wody uznawane za święte na Nizinie Północnopodlaskiej w świetle analizy hydrologicznej”.

Pani Profesor podzieliła się z licznie zebranymi słuchaczami o wpływie św. pam. o. Grzegorza Sosny na jej zainteresowania i opowiedziała o świętych miejscach z których wypływa woda czerpana z wiarą przez ludność prawosławną.