Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego koła Nr 1 w Białymstoku

Halina Borowik, 01 grudnia 2022

Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego koła Nr 1 w Białymstoku w przededniu Postu Filipowego przed świętem Bożego Narodzenia.

27 listopada, w niedzielę po Świętej Liturgii, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku spotkali się bratczyki Bractwa Świętych Cyryla i Metodego koła Nr 1 oraz zaproszeni goście i sympatycy bractwa.

Na to spotkanie przygotowujące do postu przed świętem Bożego Narodzenia została zaproszona ihumenia Katarzyna z Żeńskiego Domu Zakonnego Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach.

Głównym tematem spotkania było wskazanie znaczenia modlitwy w życiu prawosławnego chrześcijanina i rozważania jak należy modlić się, aby uzyskać zbawienie swej duszy.

Cudownie się złożyło, albowiem ihumenia Katarzyna jest autorką przekładu z języka greckiego książki „O modlitwie” Świętego Starca Paisjusza Hagioryty. Starzec Paisjusz to współczesny święty, który żył tak niedawno i chętnie udzielał ludziom swych duchowych porad.

Pouczenia Świętego Starca i wskazówki dotyczące rozwiązań różnorodnych problemów codziennego życia są aktualne, bardzo nam przydatne, a wręcz niejednokrotnie niezbędne do przetrwania z Bogiem.

Mnichów ze względu na czystość życia zakonnego i trwanie w modlitwie porównuje się do aniołów. Nasza prelegentka mniszka Katarzyna przemawiała do nas z niezwykłym spokojem i zrozumieniem. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali jej opowiadań o życiu świętego Starca Paisjusza i duchowym doradztwie udzielanym ludziom oraz znaczeniu modlitwy w naszym życiu.

Prezentowana lektura duchowa zawiera między innymi wyjaśnienie definicji modlitwy jako rozmowy z Bogiem, słowa zachęty do modlitwy, pouczenie jak modlić się by Bóg usłyszał nas, zmagania w modlitwie, naukę o Bogurodzicy, świętych i aniołach, rodzaje modlitw, rozważania o modlitwie Jezusowej, uświadamia ona ważność życia liturgicznego i stanu doksologii - wychwalania Boga.

Wszyscy pragniemy równowagi psychicznej, która jest nam w obecnym czasie niezbędna. Przedstawiane zalecenia Starca Paisjusza w utworze skrzętnie opracowanym przez ihumenię Katarzynę podają nam przykład i sposób jej uzyskania i zachowania. Szczególnie nam, ludziom w wieku nieco starszym, kiedy nie musimy śpieszyć się do pracy i mamy dużo czasu na modlitwę i udział w nabożeństwach.

Wielu bratczyków i słuchaczy, z troską o swe życie duchowe i z chęcią, bez większego namysłu nabyło prezentowaną bezcenną duchową lekturę. Była to również sprzyjająca okazja do uzyskania autografu doskonałej autorki i olśniewającej prelegentki, której chętnie się słucha ze spokojem i bez pośpiechu.

Ze szczerym podziękowaniem i podziwem autorce złożyliśmy życzenia i gratulacje. Ze słowami wielkiego uznania zaśpiewaliśmy również Spasi Chrystie Boże na Mnohaja leta!

Wierzymy, że zaproszona Matuszka Katarzyna, władając doskonałym talentem będzie niejednokrotnie gościć na naszych spotkaniach bractwowych.

Bratczyki na to spotkanie przygotowali wyśmienite ciasta i smakowite słodycze oraz częstowali gości herbatą i kawą.

Szczodrzy uczestnicy spotkania złożyli swe ofiary pieniężne na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy obecnie znajdują się pod opieką Supraskiego Męskiego Monasteru.

Za liczny udział, zrozumienie, wspaniały i modlitewny nastrój oraz ofiarność wszystkim zebranym uroczyście dziękował i zapraszał na kolejne spotkania bractwa naszego koła przewodniczący Krystian Jaszczyk.